We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach z 2005 roku

Słowa kluczowe: dwujęzyczność, język polski, mniejszości narodowe, sfera publiczna

Rodzaj grantu: NCN Opus

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE