We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

An Skiba

Zainteresowania naukowe

socjologia i antropologia zdrowia, migracje, socjologia internetu

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

"Wykorzystanie koncepcji healthcare bricolage w badaniu łączenia różnych praktyk leczenia: zachowania zdrowotne polskich migrantów w Holandii"

Wybrane publikacje

Internetowa grupa wsparcia jako przestrzeń na opowieść o depresji innych zaburzeniach psychicznych. Przypadek grupy „Porcelanowe Aniołki”. Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 17.2 (2021): 110-131.

Projekty

Projekty w realizacji

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy

Zrealizowane projekty

Badania jakościowe kierunków studiów magisterskich tworzonych w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (listopad 2018-marzec 2019)

program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych 

Inne

Integration & Inequalities. In search of answers and solutions.

IMISCOE (July 2023)

Title of the presentation: Private support of refugees fleeing the war from Ukraine: challenges and benefits

 

Sociology of Health and Medicine in the Public Arena During the Covid-19 Pandemic and Beyond

European Sociological Assosiation RN 16 Sociology of Health and Illness (May 2023)

Title of the presentation: The lack of emotions: Why do the Javaneese not speak about emotions while describing mental illness?;

Mobilizing methods in medical anthropology

Royal Anthropological Institute (January 2022)

Title of the presentation: Online support groups as a space for a storytelling about depression and other mental disorders: the case of the ‘Porcelanowe Aniołki’ [“Porcelain Angels”] group.