We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Marianna Zieleńska

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

Kontakt
zielenskam@is.uw.edu.pl
Pokój: 201

Działalność naukowa

2014 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW
2006 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

 • socjologia kwantyfikacji: kwantyfikacja w polityce publicznej, wykorzystywanie miar ilościowych i rankingów jako narzędzia polityki publicznej, algorytmy i technologie informacyjne w polityce publicznej.
 • socjologia biurokracji: organizacje publiczne z obszaru polityki społecznej i rynku pracy; organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe (w tym badania Komisji Europejskiej).
 • krytyczna analiza polityki publicznej: polityka społeczna (w tym polityka społeczna UE i otwarta metoda koordynacji), polityka walki z ubóstwem, polityka rynku pracy.

Wybrane publikacje
 • K. Sztandar-Sztanderska, M. Kotnarowski, M. Zieleńska, Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce, “Studia Socjologiczne 2021, nr 1(240).
 • K. Sztandar-Sztanderska, M. Zieleńska, What Makes an Ideal Unemployed Person? Values and Norms Encapsulated in a Computerized Profiling Tool, “Social Work & Society” 2020, nr 18(1).
 • K. Sztandar-Sztanderska, M. Zieleńska, Changing social citizenship through information technology, “Social Work and Society. International Online Journal” 2018, nr 16(2).
 • M. Zieleńska, The Game of Compliance: Polish Anti-poverty Policy and Europe 2020, w: Fighting Poverty and Social Exclusion in the EU. A Chance in Europe 2020, red. M. Jessoula, I. Madama, Routledge 2018.
 • W. Kozek, J. Kubisa, M. Zieleńska, Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach Europy w perspektywie indywidualnego sprawstwa, Scholar 2017.
 • M. Zieleńska, Odtwarzanie porządku hierarchicznego jako efekt uboczny nowego współzarządzania. Przypadek realizacji Strategii Europa 2020 w obszarze zatrudnienia, w: Państwo w praktyce: style działania, red. J. Raciborski, Nomos 2017.
 • A. Angelin, H. Bennett, M. Zieleńska, Have Governments Designed Provisions for Lone-mothers, Working poor and Long-term unemployed to be multi-dimensional and integrated?, w: Combating Poverty in Europe: Active Inclusion in a Multi-level and Multi-actor Context, red. B. Hvinden, R. Halvorsen, Edward Elgar Publishing 2016.
 • Zieleńska M., Reprodukcja i zmiana w administracji publicznej: na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji, Scholar 2015.
 • Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, red. H. U. Otto, M. Zieleńska i in., Springer 2015.
 • M. Jessoula, J. Kubisa, I. Madama, M. Zieleńska, Understanding Convergence and Divergence: Old and New Cleavages in the Politics of Minimum Income Schemes in Italy and Poland, “Journal of International and Comparative Social Policy 2014″, nr 07/2014, 30(2):128–146.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty
 • 2014-2019: Projekt REScEU Reconciling Economic and Social Europe: Values, Ideas and Politics (340534), finansowany w ramach European Research Council Senior Grant. Kierownik prof. Maurizio Ferrera z Uniwersytetu Mediolańskiego. Pro Funkcja: badaczka w EU Visions Observatory,  zatrudnienie w Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, Turyn.
 • 2012-2015: Projekt COPE: Combating Poverty in Europe (290488), finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE.  Kierowniczka polskiego zespołu badawczego: prof. Wiesława Kozek. Projekt koordynowany przez prof. Martina Heidenreicha Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg. Funkcja: członkini polskiego zespołu badawczego. Strona projektu: https://cope-research.eu/
 • 2009-2012: Projekt WORKABLE: Making capabilities work (244909) finansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE. Kierownik polskiego zespołu: prof. Sławomir Mandes. Koordynator:  prof. Hans-Uwe Otto, Universität Bielefeld. Funkcja: członkini polskiego zespołu badawczego.