We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Państwo współczesne: style działania.

Słowa kluczowe: instytucjonalni aktorzy, nowe zarządzanie publiczne, państwo, ruchy społeczne, rząd, styl działania

Rodzaj grantu: NCN Opus

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE