We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Jacek Raciborski

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
profesor
Katedra Socjologii Polityki

Kontakt
RaciborskiJ@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2013 – profesor nauk humanistycznych

1998 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1985 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1979 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

elity polityczne, instytucjonalne podstawy ładu politycznego, socjologia polityki (zwłaszcza socjologia wyborcza), systemy partyjne i systemy wyborcze, teoria demokracji

Wybrane publikacje
  • Państwo w praktyce. Style działania, red. J. Raciborski, Nomos 2017 (Także kilka rozdziałów autorskich lub współautorskich w tej książce).
  • J. Raciborski, Zygmunt Bauman – przyczynek do biografii intelektualnej, „Nauka” 2017, nr 65 (1), s. 173–182.
  • J. Raciborski, Państwo prawa a gospodarowanie, [w:] Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Scholar 2015, s. 235–246.
  • J. Raciborski, A. Gendźwiłł,  Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych. Przypadek Polski, „Decyzje” 2014, nr 11 (2), s. 47–70.
  • J. Raciborski, Odpowiedzialność a współczesna demokracja, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2014, nr 1 (1), s. 69–83.

Projekty

Zrealizowane projekty