We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Socjologii Polityki

Katedra Socjologii Polityki powstała w 2021 roku na bazie Zakładu Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. Zakład ten założył Jerzy Wiatr w 1968 roku i kierował nim do chwili przejścia na emeryturę w 2001 roku. Katedra jest sukcesorką Katedry Socjologii Stosunków Politycznych – założonej przez Juliana Hochfelda w 1957 roku w ramach Wydziału Filozoficznego UW – która w latach 60. przekształciła się w Katedrę Socjologii Ogólnej i działała pod kierunkiem Zygmunta Baumana, aż do czasu jego usunięcia z Uniwersytetu Warszawskiego i wymuszonej emigracji w 1968 roku.

Studia Socjologiczno-Polityczne. Katedra stanowi trzon zespołu redakcyjnego półrocznika ,,Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”.  Periodyk ten, wydawany przez katedrę Juliana Hochfelda w latach 1958 -68, reaktywowany został w 2014 roku z inicjatywy Jacka Raciborskiego, który objął funkcję redaktora naczelnego czasopisma i sprawuje ją nadal. Pierwszym przewodniczącym Rady Redakcyjnej był Zygmunt Bauman, a po jego śmierci w styczniu 2017 funkcję przewodniczącego Rady objął Jerzy Wiatr. ,,Studia Socjologiczno-Polityczne” stały się ponownie znaczącym polskim czasopismem socjologicznym i politologicznym, indeksowanym w kilku bazach i umieszczonym w wykazie czasopism MNiSzW (20 pkt).

Dydaktyka. Członkowie katedry prowadzą wiele zajęć dydaktycznych na Wydziale Socjologii i innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynują następujące kursy obowiązkowe na WS:  Współczesne Teorie Socjologiczne (prof. L. Nijakowski); Makrosocjologia: Instytucje – Procesy – Systemy (prof. J. Raciborski); Techniki Pracy Naukowej (prof. J. Kilias). Katedra koordynuje moduł na studiach licencjackich pt. ,,Polityka i demokracja”  oraz moduł na studiach magisterskich pt. ,,Socjologia polityki, państwa i życia publicznego”.

OBSZARY BADAWCZE

W centrum pola badawczego eksplorowanego przez pracowników Katedry znajduje się zjawisko władzy politycznej. Władza polityczna konstytuuje różnego rodzaju wspólnoty. Najważniejszą z nich jest państwo. Zespół Katedry zajmuje się zarówno teorią państwa, jak i empirycznymi studiami nad działaniem poszczególnych jego subsystemów. Inne wielkie tematy podejmowane w ramach Katedry to: narody i ideologie narodowe; wojna i mobilizacje ludobójcze; demokracja: partie i systemy partyjne, wybory i kampanie wyborcze, reguły wyborów; elity polityczne krajowe i lokalne; rząd i samorząd terytorialny, administracja publiczna; obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne, bunty i rewolucje.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty