We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Adam Gendźwiłł, prof. ucz.

logo_orcid   logo_researchgate   logo_google_scholar   logo_twiter   logo_scopus  
pracownik
profesor uczelni
Katedra Socjologii Polityki

Kontakt
a.gendzwill@uw.edu.pl
Pokój: 212

Działalność naukowa

2022 – profesor uczelni, UW
2021 – habilitacja, nauki o polityce i administracji, Instytut Studiów Politycznych PAN
2014 – doktorat, socjologia, Instytut Socjologii UW
2013 – studia podyplomowe, zarządzanie projektami badawczymi, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
2009 – magister, socjologia w ramach MISH, Instytut Socjologii UW
2008 – magister, geografia społeczno-ekonomiczna w ramach MISH, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Zainteresowania naukowe

systemy i zachowania wyborcze, samorząd terytorialny, demokracja lokalna, geografia polityczna podziałów administracyjnych, metodologia badań społecznych

Wybrane publikacje
 • Gendźwiłł A., Kjaer U. (2023), The second-order election model and the performance of political parties in municipal elections. Party Politics 29(6): 1178-1185.
 • Gendźwiłł A., Kjaer U., Steyvers K. (red.) (2022), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Abingdon: Routledge.
 • Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Houlberg K., Klausen J.E. (2022), Municipal territorial reforms of the 21st century in Europe. Abingdon: Routledge.
 • Letki N., Górecki M.A., Gendźwiłł A. (2022), They accept bribes, we accept bribery: Conditional effects of corrupt encounters on evaluation of public institutions. British Journal of Political Science 53(2): 690-697.
 • Gendźwiłł A. (2021), Local autonomy and national-local turnout gap: Higher stakes, higher turnout? Regional & Federal Studies 31(4): 519-539.
 • Górecki M.A., Gendźwiłł A. (2021), Polity size and voter turnout revisited: micro-level evidence from fourteen countries of Central and Eastern Europe. Local Government Studies 47(1): 31-53.
 • Gendźwiłł A., Kjaer U. (2021), Mind the gap, please! Pinpointing the influence of municipal size on local electoral participation. Local Government Studies 47(1): 11-30.
 • Gendźwiłł A., Swianiewicz P., Kurniewicz A. (2021), The Impact of Municipal Territorial Reforms on the Economic Performance of Local Governments. A Systematic Review of Quasi-Experimental Studies. Space and Polity 25(1): 37-56.
 • Gendźwiłł A. (2020), Wybory lokalne w Polsce. Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Gendźwiłł A., Żółtak T. (2020), Do parties and voters counteract quota regulations? The impact of candidate quotas on ballot ranking and preference voting in Poland. Politics & Gender 16(1): 199-229.
 • Gendźwiłł A., Marcinkiewicz K. (2019), Interventionism of voters: District size, level of government and the use of preference votes. Acta Politica 54(1): 1-21.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty

Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych, grant NCN Harmonia (2015/18/M/HS5/00624) – kierownik projektu

Reformy terytorialne w Europie – międzynarodowa perspektywa porównawcza, grant NCN Harmonia (2017/26/M/HS5/00152) – wykonawca

Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu – wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej, grant NCN Opus (2016/21/B/HS5/00437) – wykonawca

Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (COHSMO) grant programu Horyzont 2020 – wykonawca

Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych, grant NCN Harmonia (2015/18/M/HS5/00624) – kierownik projektu

Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania grant NCN Opus (2013/11/B/HS4/01695) – wykonawca

Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce, grant NCN Preludium (2013/09/N/HS5/00276) – kierownik projektu

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny, grant NCN Opus (2013/09/B/HS5/01339) – wykonawca

Local Public Sector Reforms – An International Comparison (LocRef) – COST Action – zastępca członka Komitetu Sterującego, uczestnik Grupy Roboczej

Inne

Prywatnie