We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

EUComMeet – Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach

Słowa kluczowe: debata, demokracja liberalna, opinia publiczna, partycypacja

Rodzaj grantu: Horyzont 2020

Jednostka przyznająca grant: Komisja Europejska

Komisja Europejska

STRESZCZENIE

Projekt EUComMeet bada, w jakich warunkach obrady i reprezentacja mogą być skuteczną odpowiedzią na wyzwania stojące przed liberalnymi demokracjami przedstawicielskim. W tym celu EUComMeet:

a) eksperymentuje ze sposobami systematycznego osadzenie praktyk i instytucji obradujących w wielopoziomowym systemie sprawowania rządów i reprezentacji Unii Europejskiej;

b) bada, w jaki sposób debata i uczestnictwo mogą pomóc w zmniejszeniu polaryzacji, wzmocnieniu tożsamości europejskiej, zachęceniu do włączenia społecznego, wspieraniu refleksyjności obywateli i zmniejszaniu przepaści między decydentami politycznymi a obywatelami.

 

Aby sprostać tym dwóm celom, EUComMeet:

1. Zgromadzi konsorcjum dziewięciu partnerów złożone z czołowych ekspertów akademickich i organizacji z ogromnym doświadczeniem w praktykach obradowania oraz partycypacji w Europie; doświadczenie metodologiczne osób trzecich i szerokiego zestawu podmiotów społecznych i interesariuszy.

2. Przyjmie proaktywną strategię badawczą do opracowania realnych rozwiązań w celu poprawy praktyki demokratycznej w trzech etapach:

I. Wyciąganie wniosków (faza zrozumienia);

II. Wypełnianie luki (faza łączenia między zrozumieniem a projektowaniem przestrzeni partycypacyjnych);

III. Spraw, aby się stało (czyli realizacja wydarzeń na podstawie zaproponowanego projektu).

3. Wniesie wkład w obszar badań nad demokracją dzięki budowaniu powiązań z decydentami/twórcami polityki, aby zaprojektować oryginalne Przestrzenie Partycypacji, które obejmują obywateli, decydentów i interesariuszy w czasie trwania projektu. Przestrzenie Partycypacji będą oparte na innowacyjnym M4D2 (wielostopniowy, wielopoziomowy, wielotrybowy, wielojęzyczny i dynamicznie debatujący czyli: Multi-stage, Multi-Level, Multi-Mode, Multi-Lingual and Dynamic Deliberative) pomyślanym jako elastyczny, interaktywny, łatwy w użyciu i skalowalny model do debatowania proces, zintegrowany z innowacyjną technologią związaną z automatyczną moderacją i automatycznym tłumaczeniem na wiele języków do wdrożenia w 5 krajach (Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy i Polska).