We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni
Katedra Socjologii Polityki

Kontakt
j.z.bartkowski@uw.edu.pl
BartkowskiJ@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2004 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1990 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1987 – magister, Wydział Fizyki UW

1982 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

badania porównawcze, socjologia polityki, społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne

Wybrane publikacje
  • J. Bartkowski, Samorząd i rząd w państwie – relacje wzajemne w praktyce, w: Państwo w praktyce: style działania, red. J. Raciborski, Nomos 2017.
  • J. Bartkowski, City as an entertainment machine (miasto jako maszyna rozrywki) – koncepcje rozwoju miejskiego i polityki miejskiej Terry’ego Nicholsa Clarka, „Studia Miejskie”, nr 7, 2016.
  • Droga do samorządności terytorialnej, red. J. Bartkowski, E. Nalewajko, B. Post, I. Słodkowska, Wydawnictwo ISP PAN 2016.
  • J. Bartkowski, Nabywanie świadomości narodowej na wsi polskiej i jej przekształcenia – casus Żmiącej, „Stan Rzeczy”, nr 5, 2015, s. 311–319.
  • J. Bartkowski, Samorządy i europeizacja Polski lokalnej. Aspekt pragmatyczny, socjologiczny i polityczny, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 13, 2015, s. 9–42.
  • J. Bartkowski, Publiczność tabloidów jako elektorat polityczny, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”, nr 1, 2014, s. 41–68.
  • J. Bartkowski, B. Gąciarz, Samorząd a rozwój. Instytucje, Obywatele, Podmiotowość. Wydawnictwo IFiS PAN 2012.

Projekty

Zrealizowane projekty