We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Mikołaj Jasiński

Działalność naukowa

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2002 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1997 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

ewaluacja, formalna teoria polityki, metodologia badań społecznych, statystyka, teoria wyboru społecznego

Wybrane publikacje
  • 2016: (współaut. M. Bożykowski, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski) Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce, „Studia Socjologiczne” 56 (1), s. 45–72.
  • 2015: Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej, „Decyzje” 12 (23), s. 71–103.
  • 2015: (współaut. M. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń i in.) Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  • 2015: (współaut. A. Izdebski, M. Bożykowski, J. Konieczna-Sałamatin, T. Zając, A. Komendant-Brodowska) Raport z piątej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • 2014: (współaut. M. Bożykowski, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń, T. Zając) Educational and Occupational Progression: Following Graduates From the University of Warsaw, „Edukacja” 32 (6), s. 23–38.
  • 2013: (współaut. A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, T. Zając, M. Bożykowski) Studium karier absolwentów UW, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
  • 2011: (współaut. G. Lissowski, J. Haman) Podstawy statystyki dla socjologów. Tom 1: Opis statystyczny, Tom 2. Zależności statystyczne, Tom 3: Wnioskowanie statystyczne, Warszawa: Scholar. Wydanie drugie poprawione.

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

  • koordynator Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia w Biurze Innowacji Dydaktycznych (UW)
  • kierownik Centrum Analiz Danych Publicznych