We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Mikołaj Jasiński, Ph.D.

Scientific activity

2017 – habilitation, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

2002 – doctorate, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1997 – master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

 • Evaluation,
 • Formal Theory of Politics,
 • Social Research Methodology,
 • Statistics,
 • Social Choice Theory.

Selected publications
 • 2016: (with M. Bożykowski, T. Zając, M. Styczeń, A. Izdebski) Dokładniej, rzetelniej, taniej. Badania oparte na rejestrach publicznych jako szansa dla badań społecznych w Polsce, „Studia Socjologiczne” 56 (1), s. 45–72.
 • 2015: Indeksy hybrydowe w grach oceanicznych, czyli racjonalny tłum w strukturze ideologicznej, „Decyzje” 12 (23), s. 71–103.
 • 2015: (with M. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń i in.) Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 2015: (with A. Izdebski, M. Bożykowski, J. Konieczna-Sałamatin, T. Zając, A. Komendant-Brodowska) Raport z piątej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2014: (with M. Bożykowski, A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, M. Styczeń, T. Zając) Educational and Occupational Progression: Following Graduates From the University of Warsaw, „Edukacja” 32 (6), s. 23–38.
 • 2013: (with A. Izdebski, J. Konieczna-Sałamatin, T. Zając, M. Bożykowski) Studium karier absolwentów UW, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2011: (with G. Lissowski, J. Haman) Podstawy statystyki dla socjologów. Volume 1: Opis statystyczny, Volume 2. Zależności statystyczne, Volume 3: Wnioskowanie statystyczne, Warszawa: Scholar. Wydanie drugie poprawione.

Projects

Projects in progress

Other

 • Coordinator of the Quality of Education Evaluation Laboratory at the Office of Educational Innovations (University of Warsaw)
 • Manager of the Center for Public Data Analysis