We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet.

Grant-awarding entity: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

ABSTRACT

Kwestia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal przyciąga uwagę naukowców, którzy próbują zrozumieć jej przyczyny i zmiany w czasie. Podczas gdy kobiety w znacznym stopniu dogoniły mężczyzn w kwestii wykształcenia i zmniejszyły lukę w doświadczeniu zawodowym (były to długo tradycyjne czynniki tłumaczące większość istniejących różnic w płacach), luka w wynagrodzeniach utrzymuje się, a trend spadkowy został zahamowany. Celem naszego projektu jest zbadanie nowych potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Chcemy wesprzeć literaturę na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn koncentrując się na czynnikach mniej zbadanych do tej pory. Naszym celem jest przede wszystkim określenie roli, jaką firmy odgrywają w kształtowaniu różnic w poziomie zatrudnienia i płac mężczyzn i kobiet wśród absolwentów szkół wyższych i ewolucji tych różnic w miarę upływu czasu. Chcemy dowiedzieć się, czy mężczyźni i kobiety są inaczej wynagradzani już na początku swojej kariery zawodowej i czy istnienie takich luk zależy od kierunku studiów. Badamy również, czy luki te mogą być spowodowane np. posiadaniem doświadczenia zawodowego w momencie zakończenia edukacji. Wreszcie, chcemy zbadać, w jakim stopniu te wzorce różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn mogą być związane z polityką płacową specyficzną dla firmy. Po drugie, chcemy dowiedzieć się więcej o powstawaniu tzw. „kary płacowej za macierzyństwo” (motherhood wage penalty) wśród młodych kobiet z wyższym wykształceniem w Polsce. Fakt, że matki (i często potencjalne matki) mają niższe wynagrodzenia niż bezdzietne kobiety, jest dobrze udokumentowany, chociaż szacunki tej luki płacowej różnią się wielkością, mniej też wiadomo o ich dynamice. Chcemy dowiedzieć się, jak macierzyństwo zmienia różnice w wynagrodzeniach na początku kariery zawodowej, i ponownie, zbadać także czy te wzorce są specyficzne dla niektórych dziedzin nauki i / lub firm. Po trzecie, przeanalizujemy różnice płci w zatrudnieniu, wynagrodzeniach i produktywności w sektorze akademickim w Polsce. Naszym celem jest dowiedzenie się (i) jak wysokie są różnice w udziale i dochodach kobiet i mężczyzn na poszczególnych poziomach kariery akademickiej (ii) w jaki sposób różnice te (w zatrudnieniu i wynagrodzeniach) różnią się w zależności od kierunku studiów (iii) czy wzorce te związane są z różnicami płciowymi wśród uczniów obserwowanymi na poziomie licencjackim i magisterskim (iv) czy luki te są związane z różnicami w dorobnku publikacyjnym i doświadczeniu w realizacji projektów badawczych? Innowacyjnym elementem naszych badań będzie też wykorzystanie połączonych administracyjnie danych gromadzących informacje z instytucji szkolnictwa wyższego zebrane w bazie danych POLon i danych ubezpieczenia społecznego zgromadzonych w Polskim Systemie Śledzenia Absolwentów ELA (ela.nauka.gov.pl).