We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci.

Słowa kluczowe: autostereotyp Polaka, ksenofobia, postawy antysemickie, stereotypy narodowe, światopogląd narodowo-katolicki

Rodzaj grantu: Opus NCN

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE