We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Biały rynek. Instytucjonalizacja praktyk związanych z dzieleniem się mlekiem ludzkim w Europie.

Małgorzata Gawrońska

bankowanie mleka ludzkiego, instytucjonalizacja, karmienie piersią, macierzyństwo, medykalizacja, milksharing, polityki publiczne,

NCN Preludium

Współwystępowanie różnych modeli duchowości w Kościele katolickim na przykładzie trzech ruchów odnowy katolickiej.

Antoni Głowacki

katolicyzm, nowe ruchy religijne, religia, socjologia relacyjna, socjologia religii,

NCN Preludium

Międzypokoleniowa transmisja pamięci o wojnie: studia przypadków rodzin w Bośni i Hercegowinie oraz w bośniackiej diasporze w Europie

Emina Zoletic

Bośnia-Hercegowina, pamięć zbiorowa, przekaz międzypokoleniowy, rodzina, wojna,

NCN Preludium

Socjalistyczna modernizacja na półperyferiach: analiza dyskursu rewolucji naukowo-technicznej w Polsce Ludowej

Bartosz Matyja

analiza systemów-światów, modernizacja, Polska Rzeczpospolita Ludowa, socjalizm państwowy,

NCN Preludium

Aktywizm ekologiczny w czasach hegemonii danych

dr Bartosz Ślosarski

aktywizm danych, datafikacja, hegemonia, polityka klimatyczna, polityka środowiskowa, ruchy społeczne,

NCN Preludium

Zrealizowane projekty

Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie

Feliks Tuszko

autonomia sztuki, dzieło sztuki, pole sztuki, socjologia ekonomiczna, socjologia sztuki, sztuka, wytwarzanie wartości,

NCN Preludium

Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

Alicja Palęcka

bezrobocie, definicje pracy, instytucje rynku pracy, interakcjonizm symboliczny, normy pracy, sprawstwo osób doświadczających ubóstwa, stygmatyzacja bezrobocia,

NCN Preludium

Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku

Katarzyna Rakowska

prawo do strajku, socjologia pracy, strajk, związki zawodowe,

NCN Preludium

Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej.

Mateusz Trochymiak

budżet domowy, oznaczanie pieniędzy, pieniądze, pomoc społeczna, transfery socjalne,

NCN Preludium

Aktorzy-Sieci w zbiorowościach hakerskich. Studium etnograficzne z zakresu badań nad nauką i techniką.

dr Marcin Zaród

ruch hackerski, socjologia nauki, studia nad nauką i technologią, teoria aktora-sieci,

NCN Preludium

Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

dr Marta Kołodziejska

internet, komunikacja, religia, wspólnota,

NCN Preludium