We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Antonina Lewandowska

doktorant
Zainteresowania naukowe

seksuologia społeczna, socjologia medycyny, socjologia zaangażowana, polityki publiczne, analiza dyskursu

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

Krajobraz rzeczywistości aborcyjnej w Polsce. Zabieg przerywania ciąży w doświadczeniach kobiet i kadry medycznej

Projekty

Projekty w realizacji

2023 – 2024 – Współkoordynatorka w projekcie badawczym Self-managed abortion in Poland after the introduction of the 2020 near-total abortion ban realizowanym przez międzydziedzinowy zespół badawczy z Cambridge University, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego

2023 – Współkoordynatorka badań jakościowych w projekcie badawczym Landscaping and addressing financial and related barriers to accessing family planning services to improve sexual and reproductive health outcomes among Ukrainian refugees in Poland prowadzonym przez CARE Poland, Women’s Refugee Commission oraz Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Inne

2023 – współautorka raportu Grupy Ponton o stanie polskiej edukacji seksualnej WDŻ na dwóję 

2022 – Laureatka nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego dla zaangażowanych społecznie młodych Warszawiaków

2022 – Laureatka nagrody Women’s Champion of the Year organizacji Population Matters

2021 – Konsultantka w projekcie badawczym Next Generation. Poland British Council, autorka wstępu do raportu

2020-2021 – Kurs Advocacy in Practice organizowany przez International Women’s Health Coalition

2019 – Kurs Leadership, communication and policy skills development na Uniwersytecie Cambridge

 

Konferencje
2023 – referat podczas konferencji Sieci Badań nad Seksualnością Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sexuality Research Network of the European Sociological Association)
2023 – referat podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Centrów Badań nad Etyką Medyczną (European Association of Centres of Medical Ethics)
2022 – referat podczas XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego