We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

Słowa kluczowe: bezrobocie, definicje pracy, instytucje rynku pracy, interakcjonizm symboliczny, normy pracy, sprawstwo osób doświadczających ubóstwa, stygmatyzacja bezrobocia

Rodzaj grantu: NCN Preludium

Jednostka przyznająca grant: NCN

NCN

STRESZCZENIE

Celem projektu jest rekonstrukcja znaczeń nadawanych pracy i zatrudnieniu przez osoby zarejestrowane w Polsce jako bezrobotne. Znaczenia te stają się szczególnie widoczne w interakcjach między osobami bezrobotnymi a personelem instytucji rynku pracy (IRP; m.in. urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe). W instytucjach tych dochodzi do konfrontacji osób bezrobotnych z definicjami i normami formalno-prawnymi, np. „odpowiedniego zatrudnienia”, czy wyobrażeniami pracowników IRP o tym, kto zasługuje, a kto nie zasługuje na wsparcie. Uwidaczniają się wtedy alternatywne wobec dominujących definicje, znaczenia i normy dotyczące pracy.

Projekt wpisuje się w dyskusje dotyczące niewidzialnej, niedocenianej i niewycenianej pracy oraz instytucji wsparcia socjalnego. W badaniu zostaną wykorzystane metody obserwacji wIRP, wywiady indywidualne z osobami bezrobotnymi oraz wywiady grupowe z pracownicami i pracownikami IRP.

Opiekunką naukową projektu jest prof. dr hab. Wiesława Kozek.

Publikacje

„Spokojnie, jestem grzeczny”. Molestowanie seksualne jako strategia uczestników badania, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. XVII nr 2, s. 44–60, https://doi.org/10.18778/1733-8069.17.2.03

Wystąpienia i konferencje

Gender solidarity, class hostility. The interplay of gender and class in bureaucrats – claimants interactions in Polish Job Centres, konferencja Gender, Work & Organization, 30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

Producing Job Centres: institution from the standpoint of the unemployed, European Sociological Association Conference, 31 sierpnia – 3 września 2021 r.