We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Władze, administracja, obsługa

Kierowniczka ds. studiów doktoranckich dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. ucz
jacynoma@is.uw.edu.pl
 

Kierownik studiów zaocznych oraz studiów II stopnia Socjologia interwencji społecznych
dr Paweł Poławski, prof. ucz.
polapaw@is.uw.edu.pl
 

Kierowniczka studiów II stopnia Socjologia cyfrowa
dr Anna Baczko-Dombi
anna.baczko@is.uw.edu.pl
 

Kierowniczka studiów II stopnia Język i społeczeństwo
dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.
me.sikorska@uw.edu.pl
pokój 112
Maria Złotkowska

biuro.dziekana.ws@is.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 706
609 439 494

 
Katarzyna Rupińska

krupinska@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

Anna Drozd

a.drozd@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

 

 

 

 

 

Biuro Dziekana nie obsługuje studentów. W sprawach studenckich prosimy o kontakt z dziekanatem studenckim (patrz niżej).

pokój 101
e-mail: dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl

dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz.  9.00 do 15.00
 

socjologia (I stopień)
studia zaoczne

Anna Osiecka-Bińkowska –

Urlop od dnia 05.07.2024 , wszelkie sprawy prosimy kierować na adres dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 704

 
 

socjologia (II stopień)
socjologia cyfrowa (II stopień)
socjologia (III stopień)


Joanna Caban
cabanj@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 23 502

 
 

 

język i społeczeństwo (II stopień)
socjologia interwencji społecznych (II stopień)
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

 

Pełnomocniczka ds. USOS
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

pokój 106

Pełnomocnik Kwestora UW
kierownik sekcji
Katarzyna Kołacińska
k.kolacinska@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 22 907

Zakres obowiązków: kontrola działalności finansowej Wydziału.

 

Karolina Molik

karolina.molik@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 741

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: obsługa finansowa grantów, kontrola budżetów projektów badawczych.

 

Izabela Oniszek
i.oniszek@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 758

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: rozliczanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału i służbowych kart płatniczych.

 
 

Kamilla Nowak
nowakk@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 710

Zakres obowiązków: umowy cywilno-prawne i dodatki do wynagrodzeń związane z realizacją projektów badawczych, opisywanie faktur związanych z działalnością naukową, lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (LODO) oraz do współpracy i kontaktów z IOD.

 

dr Agnieszka Nowakowska
nowakowskaa@is.uw.edu.pl
tel. 668 942 266

Zakres obowiązków: koordynacja realizacji międzynarodowych grantów badawczych.

 

Paulina Steckiewicz
Paulina.Steckiewicz@adm.uw.edu.pl

Zakres obowiązków: koordynacja realizacji międzynarodowych grantów badawczych. Obsługa karty służbowej.

 

Bartłomiej Wolke
b.wolke@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 501

Zakres obowiązków: granty krajowe (NCN, MNiSW i inne), stypendia dla naukowców i doktoraty wdrożeniowe, program IDUB

pokój 20
Dyrektor administracyjny Zbigniew Kisiela z.kisiela@uw.edu.pl tel. 664 026 752
 

Ewa Andrzejczak
 

Mirosław Buczek
 

Ewa Jendrzejewska
 

Jan Kaczorek
 

Agnieszka Kosińska
 

Jan Kostrzewa
 

Marzena Łukasiewicz
 

Sławomir Łukasiewicz
 

Małgorzata Racławska
 

Anna Stefańska
 

Bogusława Zaprzała

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Wydziału Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi. 

Zespół
pokój 409
Artur Grygiencz, grygiencza@is.uw.edu.pl

Sale komputerowe
Zajęcia są prowadzone w dwóch salach komputerowych – 411 i 412. W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego i są wyposażone w telewizor bądź rzutnik. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym.

Szczegółowe wyposażenie sal:

sala 411
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
2 telewizory
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Microsoft Office
SPSS
Atlas.ti 8

sala 412
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
rzutnik
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Libre Office
SPSS

Komputery w wolnym dostępie
W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy na Wydziale Socjologii na II piętrze zlokalizowano 4 komputery.

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 7
Libre Office
SPSS
Atlas.ti 7