We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Zrealizowane projekty

Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

dr hab. Wojciech Rafałowski

kampanie wyborcze, strategie prowadzenia kampanii wyborczej, wizerunek polityczny,

Sonata NCN

Nurt tzw. transitional justice w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa.

dr hab. Karolina Wigura-Kuisz

demokratyzacja, pamięć, prawa człowieka, przebaczenie, restytucja, rozliczenie, sprawiedliwość, transformacja, transitonal justice, zapomnienie,

Sonata NCN

Wietnamczycy z Polski – transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

kapitał kulturowy, migracja, Wietnamczycy,

Sonata NCN

Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.

dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz.

analiza porównawcza, miejsca pamięci, polityka historyczna, socjologia pamięci,

Sonata NCN