We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych.

Słowa kluczowe: socjologia gospodarcza, urynkowienie, wartościowanie i wycena, zakorzenienie

Rodzaj grantu: NCN Sonata

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE