We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katarzyna Rakowska

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
doktorantka
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych
Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

prof. dr hab. Wiesława Kozek

Wybrane publikacje
  • Julia Kubisa, Katarzyna Rakowska, 2021, Established and emerging fields of workers’ struggles in the care sector: the case of Poland, Transfer: European Review of Labour and Research, 27(3), 2021, 353-366 [IF:2.704]

 

  • Piotr Płucienniczak, Katarzyna Rakowska, Daniel Płatek, Dariusz Szklarczyk, 2022, Beyond Strikes? Regime and Repertoire of Workers’ Protests in Poland 2004–2016, Polish Sociological Review, 2(218), 2022, 169-186 (Open Access) [IF: 0,362]

 

  • Katarzyna Rakowska, 2022, Dynamika Siły przetargowej podczas strajku w edukacji w 2019 roku w Polsce [w:] Partycypacja i wykluczenie. Z teorii i praktyki obywatelstwa, Justyna Nowotniak (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 29-54

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

Prezentacja: Bargaining Power Dynamics During Teachers’ Strike 2019 in Poland – konferencja międzynarodowa: 15th Conference of the European Sociological Association “Sociological Knowledges for Alternative Futures, Barcelona – on-line, 31 sierpnia – 2 września 2021