We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Anna Dobrowolska

Działalność naukowa

2023 – adiunkt badawczy, Wydział Socjologii UW

2022-2023 – EUI-IHEID postdoctoral fellow, Graduate Institute for International and Development Studies, Genewa

2021-2023 – Max Weber Fellow, European University Institute, Florencja

2021 – doktor, Faculty of History, University of Oxford

2018 – magister, Instytut Historyczny UW, Kolegium MISH UW

2016 – licencjat, Instytut Historyczny UW, Kolegium MISH UW

Zainteresowania naukowe

historia seksualności, socjologia intymności, socjologia ciała, historia gender

Wybrane publikacje
  • Dobrowolska, A. (2023). “Why Don’t They Display Male Nudes?” Nude Photography, Women’s Art, and the Redefinition of Socialist Morality in 1970s Poland. Aspasia, 17, 164–182. https://doi.org/10.3167/asp.2023.170109
  • Dobrowolska, A. (2021). “Everyone dreams about leaving”: Debates on Human Trafficking in State-Socialist Poland. Journal of Women’s History, 33(4), 168–193. http://doi.org/10.1353/jowh.2021.0049
  • Dobrowolska, A. (2021). Akt kobiecy i rewolucja seksualna w dekadzie Gierka. Historia wystaw „Venus” na tle przemian obyczajowych w PRL. Kultura i Społeczeństwo, 65(4), 139–156. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.4.7
  • Dobrowolska, A. (2020). Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRL. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty

Rewolucja czy ewolucja seksualna? Przemiany obyczajowości w Polsce w latach 1956-1989  (Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017-2021)

Inne

Anna Dobrowolska jest adiunktką badawczą w Centrum Badań Figuracyjnych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Visiting Max Weber Fellow na Wydziale Historii Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Doktorat o rewolucji seksualnej w PRL obroniła w 2021 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim. Laureatka stypendium doktorskiego Arts and Humanities Research Council i Diamentowego Grantu MNiSW. Odbyła staże postdoktorskie we Florencji i Genewie. W swoich badaniach specjalizuje się w historii seksualności i ciała w drugiej połowie XX wieku. Autorka książki Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w PRL (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020). Na Instagramie prowadzi profil @historieintymne.