We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Paweł Bagiński

Działalność naukowa

2015 – licencjat, socjologia w ramach Kolegium MISH

2018 – magisterium, kulturoznawstwo w ramach Kolegium MISH

2019 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW

Zainteresowania naukowe

socjologia i antropologia kultury, gender studies, przemoc, teoria afektu, postsocjalizm

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

Przemoc wobec kobiet i standardy traktowania kobiet w polskim dyskursie wybranych czasopism kobieco-poradnikowych doby transformacji postsocjalistycznej

Wybrane publikacje
  • Mężczyźni wobec akcji #metoo (#jateż) na polskojęzycznym Facebooku. Analiza reakcji na kryzys normatywny w relacjach między kobietami a mężczyznami, Przegląd Humanistyczny, vol. 4 (275) (2021), 32-48.
  • ‘We might give people a sense of the magnitude of the problem’: on Truth-Discourse About Violence Against Women in the First Phase of the Polish #MeToo (#JaTeż) Action (October 2017) on Facebook, Stan Rzeczy, vol. 2 (2019), 161-181.
  • Feminizm, męskość i kultura emocjonalna mężczyzn identyfikujących się jako feminiści, Kultura i Społeczeństwo, vol. 3 (2019), 245-262.

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

Wiceprzewodniczący Zespołu badań nad modernizacją i transformacjami społecznymi (WS UW)