Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Katedra Antropologii Społecznej,
Studiów Etnicznych i Migracyjnych

pok. nr 211, 301, 301a 

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie antropologicznych i socjologicznych badań nad różnorodnością kulturowo-społeczną. Zajmują się kwestiami postaw Polaków wobec “innych” i “inności kulturowej” oraz etnicznej, problemami ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (w tym wprowadzaniem nazewnictwa miejscowości w językach mniejszości w Polsce), a także badaniami przemian tożsamościowych. W ramach Katedry realizowane są także badania dotyczące różnych form migracji oraz adaptacji i integracji migrantów w Polsce i innych krajach europejskich. W obszarze zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się także kwestie dotyczące kultur społeczności lokalnych (między innymi problematyka powiązań między tradycją i pamięcią a religią), a także antropologii wizualnej i antropologii miasta oraz historii antropologii.

Obszary badawcze

Antropologia społeczna (ze szczególnym uwzględnieniem historii myśli antropologicznej, antropologii miasta, antropologii etniczności), socjologiczne i antropologiczne badania nad pamięcią społeczną i tradycją, socjologia etniczności, mniejszości narodowych i etnicznych, socjologia migracji i badania nad różnorodnością kulturowo-społeczną.

Pracowniczki i pracownicy

dr Barbara Bossak-Herbst

dr Łukasz Bukowiecki

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

dr hab. Michał Kowalski

prof. ucz. dr hab. Sławomir Łodziński

dr Agnieszka Nowakowska

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

Doktorantki i doktoranci

mgr Milena Błahuta

mgr Ewa Grabowska

mgr An Nguyễn Hữu

mgr Renata Stefańska

mgr Aleksandra Szkudlarek

mgr Monika Wójcik-Żołądek

mgr Patrycja Ziółkowska

mgr Monika Żychlińska

Realizowane projekty

2022-2024 – OPUS: „Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce”, 2021/41/B/HS3/00852, kierownik dr hab., prof. ucz. Małgorzata Głowacka-Grajper

2022-2025 – OPUS: „Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna”, 2021/41/B/HS5/04071  kierownik dr hab., prof. ucz. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

2019-2022 – H2020 MSCA RISE: „DisTerrMem: Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories”, projekt realizowany w ramach H2020-EU.1.3.3 – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge, numer grantu: 823803, (PI: dr Sophie Whiting, University of Bath).

https://www.disterrmem.eu

2019-2022 – HERA: „en/counter/points: (re)negotiating belonging through culture and contact in public space and place”, numer grantu: HERA 1.157, (PI: dr Susannah Eckersley, Newcastle University).

https://research.ncl.ac.uk/encounterpoints/

Zakończone projekty

2016-2021 – OPUS: “Trzydzieści lat później”, 2016/23/B/HS6/03874 (kierownik prof. Ewa Nowicka, Collegium Civitas). 

2018-2021 – H2020: European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities — ECHOES, grant UE – Horyzont 2020, numer grantu: 770248 — ECHOES — H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/H2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017, (PI: prof. John Oldfield, University of Hull).

http://projectechoes.eu

2012-2015 – Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach z 2005 roku”, grant NCN DEC2011/03/B/HS6/01648 (kierownik dr S. Łodziński).

2013-2018 – Milieux de mémoire w Europie Środowo-Wschodniej – przykład Polski, grant NCN nr 2013/09/D/HS6/02630 (kierownik: dr Z. Bogumił).

2014-2017 – Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Studium społecznych funkcji i znaczeń obszaru kulturowego w przededniu zmian, grant NCN nr 2014/13/B/HS6/04048 (kierownik: dr B. Bossak-Herbst).

2017-2019 – Interdisciplinary Research on the Function of National Histories and Collective Memories for the Democracy in the Globalized Society, Japan Society for Promotion of Science, (PI: prof. Nobuya Hashimoto, Kwansei Gakuin University).

http://history-memory.kwansei.ac.jp/en/about/index.html