We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Bartosz Cyran

pracownik
asystent badawczy
Centrum Badań Figuracyjnych

Działalność naukowa

2023/2024 –  studia magisterskie na kierunku Bioetyka (w ramach MISH)

2023 – studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo (w ramach MISH)

2021 – licencjat na kierunku Filozofia w zakresie analitycznej filozofii działania

Zainteresowania naukowe

Prawo medyczne, bioetyka regulacyjna, analityczna filozofia działania, filozofia kryminalizacji, konsensualność we współczesnej filozofii moralności

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

Staże i praktyki

  • 2023 – 8th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Minors’ Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects, Aristotle University of Thessaloniki
  • 2022 praktyka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
  • 2019 semestralne praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka