We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Pamięć o deindustrializacji: Autobiograficzne narracje europejskich związkowców

Rodzaj grantu: Nowe Idee

Jednostka przyznająca grant: NOWE IDEE

NOWE IDEE

STRESZCZENIE

Celem projektu jest realizacja pilotażowej, porównawczej analizy narracji autobiograficznych
emerytowanych działaczy związkowych z sektora przemysłowego w dziesięciu krajach
europejskich (Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry,
Włochy, Wielka Brytania). Projekt obejmie pokolenie europejskich związkowców urodzonych
w latach 40-60. XX wieku, których biografie przypadły na czas wielkich zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych powiązanych z procesami deindustrializacyjnymi. Zmiany te zachodziły w różnym tempie w krajach o różnych systemach polityczno-gospodarczych a zarazem miały wpływ na kształt przemian świata pracy, a co za tym idzie na kształt społeczeństw Europy przełomu XX i XXI wieku.
Projekt odpowie na następujące pytania badawcze:
● jak związkowcy pamiętają przemiany deindustrializacyjne, a w szczególności:
● w jakich kontekstach społecznych, polityczno-instytucjonalnych i kulturowych umieszczają
oni swoje biografie?
● jakie zmiany w zakresie a) pracy, b) produkcji oraz c) organizacji związków zawodowych
uważają za najistotniejsze?
● do jakich tradycji (związkowych, robotniczych, narodowych, regionalnych, branżowych)
nawiązywali w przeszłości i które uważają za ciągle żywe?
● jakie wyzwania z przeszłości uznają za najważniejsze i jakie są ich wyobrażenia dotyczące
wyzwań przyszłości (w tym klimatycznych)?
Projekt zostanie zrealizowany przez międzynarodową i interdyscyplinarną grupę badawczą
osadzoną w Sieci COST Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and
Accelerating Change.