We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji

Rodzaj grantu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Jednostka przyznająca grant: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Strona projektu: http://odfabrykidokorporacji.pl/

STRESZCZENIE

Celem projektu jest dokumentacja, opis i interpretacja zmian w pracowniczych światach-życia,  jakie zaszły w wyniku transformacji ustrojowej. Nagrywamy i poddajemy analizie narracyjne wywiady biograficzne – opowieści o życiu pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, które zostały sprywatyzowane z udziałem kapitału zagranicznego i podlegały restrukturyzacji oraz przemianom kultury organizacyjnej według globalnych wzorców.