We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

Alicja Palęcka

bezrobocie, definicje pracy, instytucje rynku pracy, interakcjonizm symboliczny, normy pracy, sprawstwo osób doświadczających ubóstwa, stygmatyzacja bezrobocia,

Preludium NCN

Zrealizowane projekty

Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, biurokracja pierwszego kontaktu, dostęp do usług publicznych, polityka rynku pracy, prawa socjalne, profilowanie, stanowienie polityki publicznej, technologie informacyjne,

Opus NCN