We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Katarzyna Rabiej-Sienicka

logo_orcid   logo_researchgate   logo_twiter  
pracownik
adiunktka badawcza

Kontakt
k.rabiej-sienicka@uw.edu.pl
Zainteresowania naukowe

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach między społecznościami a agentami zmiany i rolą wspólnotowości we współczesnym świecie.

Wybrane publikacje

Rabiej-Sienicka K. 2022. Coworking spaces – solidarity community in times of plague, Przegląd Socjologiczny 71(3), 139-165.
Rabiej-Sienicka K., M. Kołodziejska, 2023, “Research Report: Publications by religious organisations during the Covid-19 pandemic in Poland”, https://doi.org/10.18150/UNSWEH, RepOD.
Rabiej-Sienicka K., T. Rudek, A. Wagner (2022), Let it Flow, Our Energy or Bright Future: Sociotechnical Imaginaries of Energy Transition in Poland , Energy Research &Social Science Volume 89, 102568, Elsevier, 1-29.
Rabiej-Sienicka K. (2018), Analiza modeli szkół przyszłości – „dziury w ścianie”, szkoły w chmurze i szkoły artystycznej , Studia Sociologica X vol. 2, 152-165.
Rabiej-Sienicka K. (2016), Coworking jako przejaw zaradności społecznej w stanie chronicznej niepewności prekarnego świata, [w:] A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 189-198.
Rabiej-Sienicka K. (2016), Czy wirtualny coworking to nasza przyszłość? [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.). Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Libron, 297-313.
Rabiej-Sienicka K. (2016), Jest taka szkoła – portret wyjątkowego procesu socjalizacji młodzieży poprzez sztukę, [w:] A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red). Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 100-114.
Rabiej K. (2015), O złudnym poczuciu sprawstwa wśród fanów na przykładzie serialu Sherlock Holmes . Kultura Popularna, 1(43), 98-105.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty
 • 2020 – Autorka badań „Solidarna społeczność w czasach zarazy. Społeczne skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy wśród mikroprzedsiębiorców i freelancerów”
 • 2020 – Kierowniczka projektu „Zdążyć przed wyburzeniem. Od zbiorowego miejsca pracy do miejskiego systemu idei. O trudnej historii Zakładów Tytoniowych w Krakowie”, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2017 – 2020 Członkini zespołu „Tempus Fugit – wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki kierowanego przez dr hab. Aleksandrę Wagner, prof. UJ
 • 2018 – Osoba wspomagająca trenera w projekcie Lider Komunikacja Inicjatywa – Uniwersytet Młodych Odkrywców, POWR.03.01.00 – IP.08-00-UMOWU096/17. Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Socjologii Wydział Filozoficzny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
 • 2017 2018 Kierowniczka projektu „Coworking w perspektywie neoinstytucjonalnej” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DSC dotacja celowa dla młodych naukowców
 • 2016 – Kierowniczka projektu “Dla kogo OFF? Badanie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera”, dla Fundacji Off Camera
 • 2015 2016 Kierowniczka projektu „Coworking – Indywidualizm we wspólnotowości” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DSC dotacja celowa dla młodych naukowców
 • 2015 – Badaczka w projekcie “Media jako przestrzeń deliberacji – analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: budowy elektrowni atomowej, eksploatacji gazu łupkowego i wykorzystania energii wiatrowej w Polsce”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki kierowanym przez dr hab. Aleksandrę Wagner, prof. UJ
 • 2015 – Autorka raportu „Analiza socjoekonomiczna Krakowa pod kątem wprowadzenia na rynek nowej szkoły tańca – Egurrola Dance Studio”, dla Egurrola Dance Studio
 • 2014 2015 Kierowniczka projektu „Innowacyjna szkoła jako szansa dla młodych. Analiza biografii społecznych absolwentów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej – case study” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DSC dotacja celowa dla młodych naukowców
 • 2010 – 2011 – Badaczka w projekcie „Ocena kompetencji studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera: postrzeganie pracodawców”, dla Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera

Inne

 • Od 2023 Associate Editor Cogent Social Sciences Taylor & Francis
 • Członkini Zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • W ramach Nagrody Miasta Krakowa w 2020 roku otrzymała wyróżnienie za rozprawę doktorską “Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości” oraz wyróżnienie w konkursie Instytutu Pracy
  i Spraw Socjalnych pod Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wykładowczyni na Summer School on Workplace Management 2021 organizowanej przez Politechnikę Mediolańską i COST Action CA18214 “The geography of New Working
  Spaces and the impact on the periphery”.
 • Laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Nagrody Towarzystwa Edukacji Artystycznej.
 • Dyrektorka Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa. Pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Filmów Młodzieżowych i Dziecięcych KSF YOUTH CAMERA. Realizuje różnorodne projekty badawcze i edukacyjne w ramach Fundacji Krakowska Szkoła Filmowa – ostatni projekt: „Spacery fotograficzne – historie jednej fotografii” realizowany w ramach konkursu Edukacja Kulturalna 2022 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Reżyserka filmu “Dolnych Młynów 10 ”.