We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni
Katedra Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii

Kontakt
jkonieczna@uw.edu.pl
Pokój: 404

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2002 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1992 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

integracja europejska, kultura polityczna i społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Europie Wschodniej, zastosowanie zaawansowanych metod analizy statystycznej w socjologii, zmiany wartości w społeczeństwach Europy Wschodniej

Wybrane publikacje
 • 2017: (współaut. T. Stryjek, K. Zacharuk), Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 2016: J. Konieczna-Sałamatin, K. Pryshchepa, Wolontariat na Ukrainie – gwarancja zmian ustrojowych, czy wpadanie w stare pułapki?, „Studia Polityczne” 25 (3), s. 202–227.
 • 2016: Wschodnioeuropejskie transformacje. Wzrost PKB w czasie jako miara sukcesu transformacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 48 (2), s. 293–308.
 • 2015 (red.): Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.
 • 2015: (współaut. M. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, M. Jasiński, M. Styczeń), Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 2015: Partia „Trudno Powiedzieć” na Ukrainie. Co o ukraińskim społeczeństwie mówi uchylanie się od odpowiedzi w badaniach sondażowych, „Kultura i Społeczeństwo” 59 (2), s. 199–213.
 • 2015: (współaut. A. Izdebski, M. Bożykowski, M. Jasiński, T. Zając, A.J. Komendant-Brodowska), Raport z piątej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2014: (współaut. T. Zając, M. Bożykowski, A. Izdebski, M. Jasiński, J. Konieczna-Sałamatin), Raport z drugiej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród doktorantów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2013: (współaut R. Sałamatin, T.M. Pavlikovska, O.S. Sagach, S.M. Nikolayenko, V.V. Kornyushin, V.O. Kharchenko, A. Masny i in.), Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: Epidemiological report of 1465 cases, „Acta Parasitologica” 58 (4), s. 592–598.
 • 2013: (współaut. M. Jasiński, A. Izdebski, T. Zając, M. Bożykowski), Studium karier absolwentów UW, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2011: Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków w Ukrainie, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • 2004: Więcej niż sąsiedztwo, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 2003: Polacy–Ukraińcy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Kijów: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 2001: Polszcza–Ukraijna. Wzajemnyj obraz, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Projekty

Zrealizowane projekty

Inne

Prywatnie

http://www.joanna.konieczna-salamatin.eu/