We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Joanna Konieczna-Sałamatin, Ph. D./ Associate Professor

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni
Department of Formal Models and Quantitative Methods in Sociology

Contact
jkonieczna@uw.edu.pl
Pokój: 404

Office hours


Scientific activity

2017 – Habilitation, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

2002 – Doctorate, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1992 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

European integration, political culture and civil society in Poland and Eastern Europe, application of advanced methods of statistical analysis in sociology, value changes in Eastern European societies.

Selected publications
 • 2017: (with T. Stryjek, K. Zacharuk), Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 2016: J. Konieczna-Sałamatin, K. Pryshchepa, Wolontariat na Ukrainie – gwarancja zmian ustrojowych, czy wpadanie w stare pułapki?, „Studia Polityczne” 25 (3), s. 202–227.
 • 2016: Wschodnioeuropejskie transformacje. Wzrost PKB w czasie jako miara sukcesu transformacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 48 (2), s. 293–308.
 • 2015 (red.): Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.
 • 2015: (with M. Bożykowski, M. Dwórznik, E. Giermanowska, A. Izdebski, M. Jasiński, M. Styczeń), Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 2015: Partia „Trudno Powiedzieć” na Ukrainie. Co o ukraińskim społeczeństwie mówi uchylanie się od odpowiedzi w badaniach sondażowych, „Kultura i Społeczeństwo” 59 (2), s. 199–213.
 • 2015: (with A. Izdebski, M. Bożykowski, M. Jasiński, T. Zając, A.J. Komendant-Brodowska), Raport z piątej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2014: (with T. Zając, M. Bożykowski, A. Izdebski, M. Jasiński, J. Konieczna-Sałamatin), Raport z drugiej edycji ogólnouniwersyteckich ankietowych badań jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wśród doktorantów, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2013: (with R. Sałamatin, T.M. Pavlikovska, O.S. Sagach, S.M. Nikolayenko, V.V. Kornyushin, V.O. Kharchenko, A. Masny i in.), Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: Epidemiological report of 1465 cases, „Acta Parasitologica” 58 (4), s. 592–598.
 • 2013: (with M. Jasiński, A. Izdebski, T. Zając, M. Bożykowski), Studium karier absolwentów UW, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 2011: Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków w Ukrainie, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • 2004: Więcej niż sąsiedztwo, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 2003: Polacy–Ukraińcy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Kijów: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 2001: Polszcza–Ukraijna. Wzajemnyj obraz, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Projects

Projects in progress

Other

Privately

http://www.joanna.konieczna-salamatin.eu/