We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Marta Kiełkowska

Działalność naukowa

2006 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1999 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

analiza zasad sprawiedliwości, statystyka, teoria wyboru społecznego, demografia

Wybrane publikacje
  • 2016: (współaut. E. Jaźwińska-Motylska, W., Kloc-Nowak, A., Kordasiewicz, A. Radziwinowiczówna): Przepływy opieki między migrantami i ich starzejącymi się rodzicami – metoda badawcza i przykład jej zastosowania, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 42 (3), s. 345–368.
  • 2013: (red.): Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Warszawa: Instytut Obywatelski.
  • 2017: (współaut. A. Fihel, A Kordasiewicz, A. Radziwinowiczówna): Determinanty spadku płodności w Polsce – próba syntezy, „Studia Demograficzne” 172 (2), s. 35-69.