We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Marta Kiełkowska, Ph. D.

Scientific activity

2006 – Doctorate, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1999 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

Analysis of principles of justice, statistics, social choice theory, demography.

Selected publications
  • 2016: (with E. Jaźwińska-Motylska, W., Kloc-Nowak, A., Kordasiewicz, A. Radziwinowiczówna): Przepływy opieki między migrantami i ich starzejącymi się rodzicami – metoda badawcza i przykład jej zastosowania, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 42 (3), s. 345–368.
  • 2013: (red.): Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty Demograficzne. Warszawa: Instytut Obywatelski.
  • 2017: (with A. Fihel, A Kordasiewicz, A. Radziwinowiczówna): Determinanty spadku płodności w Polsce – próba syntezy, „Studia Demograficzne” 172 (2), s. 35-69.