Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Katedra Historii Myśli Społecznej

pokój nr 302

Katedra Historii Myśli Społecznej grupuje pracowników Wydziału Socjologii zainteresowanych dawną filozofią społeczną i polityczną, jak również współczesną teorią socjologiczną. Zakres badań w tej drugiej dziedzinie obejmuje w szczególności socjologię i filozofię kultury, socjologię figuratywną, marksizm, poststrukturalizm, psychoanalizę oraz socjologię francuską. Pracowników Katedry łączy głównie zainteresowanie współczesnym kapitalizmem i legitymizującym go porządkiem symbolicznym, analizowanym z perspektywy samej nauki o społeczeństwie, prawa, ideologii i utopii, a także emocji. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z klasycznych teorii socjologicznych, wstępu do socjologii i teorii kultury, a także seminarium magisterskie. Forum prezentacji dokonań pracowników Katedry jest comiesięczne seminarium wspólne z pracownikami Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

Obszary badawcze

 • socjologia historyczna
 • socjologia prawa
 • socjologia emocji
 • filozofia i socjologia kultury
 • studia nad pamięcią społeczną
 • nowożytna myśl społeczna i polityczna
 • teoria demokracji liberalnej
 • teorie władzy
 • marksizm
 • indywidualizm

Pracowniczki i pracownicy

 • dr hab. prof. UW Marta Bucholc
 • dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno
 • dr hab. Tomasz Maślanka
 • dr Krzysztof Świrek
 • dr hab. prof. UW Andrzej Waśkiewicz (kierownik Katedry)
 • dr hab. Karolina Wigura

Doktorantki i doktoranci

 • Iwona Bojadżijewa (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Monika Helak (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Olga Kłosiewicz (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Jarosław Kopeć (Kolegium Artes Liberales UW, dr hab. prof. UW  Marta Bucholc)
 • Jan Kujawski (dr hab. prof. UW  Andrzej Waśkiewicz)
 • Ilia Navumenko (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Dorota Olko (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Marta Pietrusińska (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Magda Prokopczuk (dr hab. prof. UW Małgorzata Jacyno)
 • Emilia Sieczka (Szkoła Nauk Społecznych PAN, dr hab. prof. UW  Marta Bucholc)
 • Matylda Szempruch (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, dr hab. prof. UW  Marta Bucholc)

Realizowane projekty

[Marta Bucholc]

[Małgorzata Jacyno]

 • „’French Theory’, czyli uniwersalizacja prowincji. Współczesna francuska myśl społeczna I humanistyczna”

[Andrzej Waśkiewicz]

 • Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network, NAWA 2019-2021.

[Karolina Wigura]

 • Post-pandemic emotions in a global perspective, projekt dla Robert Bosch Academy, realizowany w ramach Richard von Weizsäcker Fellowship. 2021-2022. PI: Karolina Wigura.

Zakończone projekty

[Marta Bucholc]

 • Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski (NCN 2014/13/B/HS6/03741), 2015-2019 (PI: Marta Bucholc).
 • Socjologia wiedzy Norberta Eliasa (NCN 2011/01/D/HS6/03281), 2012-2014 (PI: Marta Bucholc)

[Małgorzata Jacyno]

 • Warszawska Praga a „nowa kwestia miejska”. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu, Fundusz Innowacji Dydaktycznych, 2016-2018, kierownik projektu
 • Badania nad kulturą lokalną, 2015-2018, kierownik eksperckiego Zespołu ds. kultury lokalnej w Narodowym Centrum Kultury
 • Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi, 2012-2013, uczestnik projektu
 • Kultura w czasach globalizacji, kierownik  A. Jawłowska, 2003-2004, uczestnik projektu
 • Community under Conditions of Globalization, współpraca z Lancaster University, kierownik M. Kempny, 2000, uczestnik projektu
 • Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, grant Komitetu Badań Naukowych, 1995-1996, kierownik projektu

[Tomasz Maślanka]

 • Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci – grant NCN 2011/01/D/HS6/01971 realizowany w latach 2011 – 2015

[Krzysztof Świrek]

 • Porządek symboliczny a socjologia – przegląd literatury, data realizacji: 2019, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, stanowisko w projekcie: kierownik.
 • Digital Cultures Lviv 2019 Living Archives – data realizacji: 2019, instytucja finansująca/organizator: Instytut Adama Mickiewicza (Polska), Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina), role w projekcie: ekspert.
 • Re: Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future, data zatrudnienia: 2018-2019, instytucja finansująca: Komisja Europejska (program Horyzont 2020), stanowisko w projekcie: badacz.

[Andrzej Waśkiewicz]

 • Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza pt. „Paradoksy idei reprezentacji politycznej”, NPRH  2016. Moduł Uniwersalia 2.1: 2017-2020; kierownik projektu
 • Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza pt. „Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”, NPRH 2012 Moduł 3.1: 2013-2015; kierownik projektu
 • Paradoksy idei reprezentacji (monografia), KBN 2009: 2010-2012; kierownik projektu

[Karolina Wigura]

 • „Knowledge Bridges Poland – Britain – Europe”, 2016-2018, projekt badawczy finansowany przez Programme on Modern Poland (Oxford Noble Foundation), realizowany w St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki. Współdyrektorka wraz z Dr. Jarosławem Kuiszem, projekt pod opieką Prof. Timothy Garton Asha.
 • „Nurt tzw. sprawiedliwości transformacyjnej (transitional justice) w naukach prawnych, filozofii i politologii”, 2012-2017, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany na Wydziale Filozofii i Socjologii UW (NCN 2011/03/D/HS6/05938). PI: Karolina Wigura.
 • „Socjologia stereotypu”, 2010-2012, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Realizacja na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. PI: Karolina Wigura