We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Krzysztof Bulkowski

Działalność naukowa

2009 – magisterium, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

metodologia badań ilościowych, statystyka, badania edukacyjne, teoria racjonalnego wyboru, teoria gier

Wybrane publikacje
 • J. Kaźmierczak, K. Bulkowski, (red.). Przeczytać i zrozumieć. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu – PIRLS 2021. Instytut Badań Edukacyjnych., Warszawa 2023.
 • K. Bulkowski, M. Sitek, Komponent kwestionariuszowy badania PISA: dobrostan uczniów i klimat szkoły, w: PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie. red. M. Sitek, E. Ostrowska, Warszawa 2020.
 • M. Marody, J. Konieczna-Sałamatin, M. Sawicka, S. Mandes, G. Kacprowicz, K. Bulkowski, J. Bartkowski, Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990–2018, Warszawa 2019.
 • K. Biedrzycki, K. Bulkowski, J. Burski, W. Dobosz-Leszczyńska, J. Haman, Z. Marciniak, E. Ostrowska, M. Sitek, K. Spalik, A. Sułowska, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania PISA 2018 w Polsce, Warszawa 2019.
 • Z. Zasacka, K. Bulkowski, Reading engagement and school achievement of lower secondary school students, “Edukacja”, nr 141 (2), 2017, s. 78-99.
 • TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, red. K. Konarzewski, K. Bulkowski, Warszawa 2016.
  K. Bulkowski, M. Federowicz, W. Grajkowski, R. Kaczan, K. Malinowska, D. Marszał, M. Męziński, U. Poziomek, P. Rycielski, D. Walczak, A. Wichrowski, Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania, Warszawa 2015.
 • M. Smoczyńska, G. Krajewski, M. Łuniewska, E. Haman, K. Bulkowski, M. Kochańska, Inwentarze rozwoju mowy i komunikacji (IRMIK): SŁOWA I GESTY, SŁOWA I ZDANIA. Podręcznik, Warszawa 2015.

Inne

 • 2023-2027 – kierownik Programu PISA w Polsce, Programme for International Student Assessment 2025 (pisa.ibe.edu.pl)
 • 2019-2023 – kierownik Programu PISA w Polsce, Programme for International Student Assessment 2022 (pisa.ibe.edu.pl)
 • 2019-2022 – kierownik ds. przetwarzania danych w Polsce w międzynarodowym badaniu Progress in International Reading Literacy Study 2021 (PIRLS) (pirls.ibe.edu.pl)
 • 2017-2019 – kierownik realizacji terenowej i przetwarzania danych w Polsce w międzynarodowym badaniu European Values Study (europeanvaluesstudy.eu)
 • 2017-2019 – asystent naukowy na Wydziale Pedagogicznym UW w międzynarodowym projekcie Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS). Projekt finansowany z programu Horyzont 2020. (www.isotis.org)
 • 2016-2019 – kierownik realizacji terenowej i przetwarzania danych w Polsce w międzynarodowym badaniu Programme for International Student Assessment 2018 (PISA).
 • 2016-2019 – ekspert merytoryczny, kierownik realizacji badań w projekcie Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • 2014-2017 – kierownik ds. przetwarzania danych w Polsce w międzynarodowym badaniu Progress in International Reading Literacy Study 2016 (PIRLS)
 • 2013-2016 – kierownik ds. przetwarzania danych w Polsce w międzynarodowym badaniu Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Oddział Warszawski) oraz Sekcji Metodologii Badań Społecznych PTS
 • Członek Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Instytutu Socjologii UW „Karowa”