We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zasady ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego

Zasady ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności.

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne

Po więcej informacji w tej sprawie zapraszamy na stronę BON
https://bon.uw.edu.pl/studenci/urlop-zdrowotny/