We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nabór wniosków w konkursach Opus oraz Preludium

Nabór wniosków w konkursach Opus oraz Preludium

NCN ogłosiło kolejny nabór wniosków w konkursach Opus oraz Preludium.
OPUS to konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Więcej informacji tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25
PRELUDIUM to konkurs przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Więcej informacji tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22

Nabór wniosków trwa do połowy czerwca 2023 r.
Formularze są już dostępne w systemie OSF.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w którymś z konkursów zachęcam do kontaktu ze Bartłomiejem Wolke (b.wolke@uw.edu.pl) z Sekcji Finansowo-Badawcza Wydziału .Wydział pokryje koszty redakcji językowej opisów merytorycznych projektów, jeśli zostaną one przysłane do Bartłomiej Wolke (b.wolke@uw.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie 31 maja.