We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Wiesława Kozek

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_wikipedia  
pracownik emerytowany
profesor

Kontakt
w.kozek@is.uw.edu.pl

Działalność naukowa

2015 – profesor tytularny socjologii

1989 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1979 – doktor, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

1974 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Znaczenie pracy we współczesnym świecie, rynek pracy, kultura organizacyjna, nowe typy pracy i nowe zawody, socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, rola związków zawodowych we współczesnym świecie, zmiana organizacyjna, strajki

Informacje o publikacjach

Moje publikacje skupiały się  początkowo przede wszystkim na problematyce zbiorowych stosunków pracy, stopniowo doszły do tego publikacje, skupione na przemianach rynku pracy i sfery pracy ludzkiej zachodzące pod wpływem zmian ekonomicznych (prywatyzacja, restrukturyzacje, globalizacja, zmiany nowoczesnych technologii).

Wybrane publikacje
 • NSZZ „Solidarność” wobec nowych wyzwań od roku 1989.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
 • Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 201 , wspólnie z Julią Kubisą i Marianną Zieleńską
 • Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
 • Polaktor. Aktorzy na rynku pracy. Warszawa: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, 2011, wspólnie z Julią Kubisą
 • Gra o jutro usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 (redakcja)
 • Labour Relations in Central Europe. The Impact of Multinationals’ Money. Farnham: Ashgate, Hampshire, 2007, wspólnie z Johenem Tholenem, Ludovitem Czirią, Eike Hammerem i Zdenką Mansfeldową
 • Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003, (redakcja)
 • Społeczne organizacje biznesu w Polsce a stosunki pracy. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, 1999, redakcja
 • Zbiorowe stosunki pracy w Polsce. Obraz zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,1998, redakcja
 • Zbiorowe stosunki pracy w perspektywie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1999, redakcja

Projekty

Zrealizowane projekty
 • Projekt badawczy PIQUE „Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity” w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej (2006-2009)
 • Projekt ewaluacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego dla Komisji Europejskiej w ramach projektu „Ex-post evaluation of the 2000-2006 ESF: Impact on the functioning of the labour market and on the investment in human capital infrastructure through support to systems and structures” (2010)
 • Projekt badawczy  COPE „Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance” w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej (2012-2015)
 • Praca w  środowisku pracy cyfrowej 2019/2020, projekt własny
 • Menstruacja w praktykach życia codziennego, 2021 projekt własny

Inne

Opieka nad młodą kadrą naukową:

Wypromowane doktoraty: Krzysztof Nowakowski, Małgorzata Durska, Piotr Ostrowski, Beata Radzka,  Julia Kubisa, Agnieszka Maciuk- Grochowska, Karolina Sztandar- Sztanderska, Michał Dobrołowicz, Justyna Zielińska, Kamil Lipiński.

Prywatnie

Zainteresowania życiem politycznym, wyborami parlamentarnymi, związkami zawodowymi , strajkami pracowniczymi.

Ulubione zajęcia dnia codziennego: zwierzęta domowe, spacerowanie, ogród, gotowanie tradycyjnych potraw w nowej wersji, zwiedzanie zabytków, pływanie.