We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Abortion Figurations: Using Human Rights to Change Abortion Law: Engagement Patterns and Argumentation Figures in a Global Human Rights Figuration

Grant-awarding entity: European Research Council - Europejska Rada ds. Badań Naukowych

European Research Council - Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Abortion Figurations: Using Human Rights to Change Abortion Law: Engagement Patterns and Argumentation Figures in a Global Human Rights Figuration

ABSTRACT

Znaczenie projektu wynika z trzech czynników. Po pierwsze, dzięki temu, że projekt obejmuje trzy poziomy figuracji praw człowieka i trzy systemy regionalne, oferuje on prawdziwie globalną perspektywę na to, jak wojny kulturowe są prowadzone z wykorzystaniem praw człowieka w różnych kontekstach. Po drugie, projekt dostarcza modelu do badania konstrukcji znaczeń praw człowieka na poziomie lokalnym w kontekście globalnym, bez założenia jednostronnego odgórnego przepływu idei. Po trzecie, nasza metodologia pozwoli nam zgłębić temat badania unikając opierania się na pojedynczych dowodach, metodzie lub heurystyce, zapewniając tym samym rzetelne i wiarygodne wyniki. Nasze badanie utoruje drogę do znacznie prostszego zrozumienia nadziei, jaką dają prawa człowieka, i ograniczeń ich roli jako zapowiedzi inkluzywnej globalnej cywilizacji. Ten projekt wstrząśnie szkodliwym przekonaniem, że prawa człowieka jako bardziej uniwersalny etos ludzkości stanowią jedynie łabędzi śpiew Oświecenia. Globalna społeczność nie musi opierać się na życzeniowych uniwersaliach ani być krępowana przez niepodważalne czynniki kulturowe. Zamiast tego może opierać się na dostosowywaniu globalnie stworzonych znaczeń praw człowieka do tego, jak ludzie mówią o ważnych dla nich sprawach. Projekt Abortion Figurations z pewnością wzbudzi zainteresowanie z uwagi na swoją aktualność. Ponadto jednak, strategia rozpowszechniania wyników projektu zapewni wyjście poza środowisko akademickie (w tym systematyczną publikację korpusów tekstowych i wideobloga). Ujmując lokalne debaty na temat aborcji we wspólne ramy, projekt zaoferuje nieideologiczną, opartą na danych diagnozę tego, jakie znaczenie mają prawa człowieka.