We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Department of Economic Sociology and Public Issues

The Department of Economic Sociology and Public Issues brings together scholars who work on transformations within the economy, markets, labour world, organisations, public policies, as well as families and intimate relationships. Many of its members participate in studies and projects on public affairs, undertaken in collaboration with the non-governmental sector, public institutions and other partners. Our research is driven by sociological imagination, and we view theories as tools to help us to notice, name and analyse non-obvious social processes and connections. We profess methodological diversity, engaging in both qualitative and quantitative research. We recognise the value of micro-sociological research in understanding social inequalities and macro-processes: for example, we apply biographical approaches to study economic transition, ethnography to study labour migration, and qualitative research in organisations in order to understand economic transformations or changes within the welfare state. We also conduct international projects in cooperation with academic centres in other countries, thus putting the analysed phenomena in a broader institutional context.

RESEARCH AREAS

 • Sociological analysis of markets and economic systems, including: economic transformation in times of globalisation and new technologies, cultural and institutional determinants of socio-economic growth, economic transformation in a biographical perspective, class inequalities and social divisions, new forms of money, lending, mortgages, sharing economy, consumption and lifestyle changes entailed by economic transformations, economic perception and economic imagination in society, housing market, labour migration, sociology of valuation and money.
 • Sociology of work, including: transformations of the labour market in times of globalisation and new technologies, labour market as the basic social stratification mechanism, analysis of careers and professional biographies, job quality and precarisation, work experience in the intersectional perspective, gendered division of labour, collective labour relations, industrial conflict, role of trade unions, meanings and values attributed to work, paid work, reproductive work, emotional work, surveillance technologies.
 • Sociology of organisations, including: transformations of organisations in times of globalisation and new technologies, organisational cultures, communication in organisations, technologies in organisations, international organisations, sociology and ethnography of public institutions, frontline bureaucracy (e.g. government employment offices, social welfare centres).
 • Sociology of social problems and public policy, including: welfare state transformations in times of globalisation and new technologies, transnational governance, quantification and automation in public policy, social security and social risks, poverty and social exclusion, civil rights (incl. social rights), empowerment, social capital, trust and civil society, institutions of civic participation, democratisation of decision-making processes, labour market policy, social assistance, education, health care, environment protection and climate change, critical approaches to public policy analysis, evaluation of public policies, public sociology, sociology of deviance and social control, sociology of law and crime.
 • Sociology of families and intimate relationships, including: family life analysed from multiple perspectives (practice theory, institutional perspectives, feminist theories, intersectional theories), gender and families in rural communities; the impact of migration and technology on family relationships, discourses around parenting.
 • , w tym: życie rodzinne analizowane z różnorodnych perspektyw (teorii praktyk, perspektywy instytucjonalnej, teorii feministycznych, intersekcjonalnych), płeć i rodziny w wiejskich społecznościach; analizy wpływu migracji i technologii na relacje rodzinne, dyskursy wokół rodzicielstwa.

Projects

Projects in progress

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • 2020-2022: Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies projekt współfinansowany ze środków EIT Food/ H2020, lider projektu University of Reading, realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Finlandii. Współkierujący polskim zespołem: dr hab. Mikołaj Lewicki wraz z dr Magdaleną Klimczuk-Kochańską (Wydział Zarządzania UW), w zespole – Monika Strupiechowska (Wydział Socjologii UW).
Completed projects

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • 2020-2021: Projekt Future Model of Work. How does „going online” change the organization?; badania Wydziału Socjologii dla ING Tech Romania; (współkierujący: dr hab. Mikołaj Lewicki i Bartłomiej Brach).
 • Projekt Profiling the Unemployed in Poland. Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making we współpracy z Fundacją Panoptykon, finansowany przez Open Society Foundations, Ford Foundation, Media Democracy Fund. (Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Jędrzej Niklas, mgr Justyna Zielińska, dr Anna Baczko-Dombi, Anna Walkowiak).
 • 2012-2015: Projekt COPE: Combating Poverty in Europe finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Norwegii i Polski (http://cope-research.eu). Kierowniczka polskiego zespołu badawczego: prof. Wiesława Kozek. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Julia Kubisa, dr Marianna Zieleńska, mgr Justyna Zielińska.
 • 2011-2014: Projekt LOCALISE: local words of social cohesion finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch i Polski (https://www.localise-research.eu/). Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Kierownik polskiego zespołu badawczego: dr hab. Sławomir Mandes. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska (ko-liderka jednej z części projektu), mgr Justyna Zielińska.
 • 2011-2014: Projekt WORKABLE: Making capabiilities work finansowany z 7. Programu Ramowego UE (FP7), realizowany przez konsorcjum ośrodków badawczych z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Polski (https://cordis.europa.eu/project/id/244909). Kierownik polskiego zespołu badawczego w IS UW: dr hab. Sławomir Mandes. Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Zespół badawczy: dr Karolina Sztandar-Sztanderska, dr Marianna Zieleńska, mgr Hanna Gospodarczyk, mgr Piotr Mączkowski.

PROJEKTY KRAJOWE

 • 2017-2019: Równość na UW, projekt kierowany przez dr Julię Kubisę, prowadzony przez Uniwersytet Warszawski dla potrzeb stworzenia Planu Równości Płci dla UW.
 • 2016-2020: Dynamika bezdomności kobiet, grant NCN OPUS 2015/17/B/HS6/04191 (kierownik: dr Magdalena Mostowska, WGSR UW, członek zespołu badawczego: mgr Katarzyna Dębska).
 • 2016-2017: Kultura na peryferiach, współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Małgorzatą Jacyno oraz dr. Tomaszem Kukołowiczem finansowany przez  Narodowe Centrum Kultury.
 • 2015-2020: Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii, grant NCN Sonata BIS 2014/14/E/HS6/00327, (kierowniczka: dr hab. Katarzyna Leszczyńska, WH AGH, główna wykonawczyni WS UJ: dr hab Katarzyna Zielińska, główna wykonawczyni WS UW: dr Sylwia Urbańska).
 • 2014-2015: Kultura i rozwój współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof. Jerzym Hausnerem (UE Kraków), Igorem Stokfiszewskim (Instytut Studiów Zaawansowanych), dr Marią Rogaczewską (ISS UW), dr Agnieszką Ziętek (WS UMCS); finansowany ze  środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury.
 • 2013-2014: Praktyki kulturowe klasy ludowej, współkierowany przez dr Mikołaja Lewickiego, wraz z prof, dr hab. Maciejem Gdulą, prof. Przemysławem Sadurą, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu programu Obserwatorium Kultury.
 • 2008-2011: Dostęp do pełnowartościowego zatrudnienia wśród młodych Polaków: znaczenie, tendencje, bariery (nr NN112336835), kierowany przez dr Annę Kiersztyn, finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.