We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Alicja Palęcka

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
asystentka naukowa

Contact
a.palecka@is.uw.edu.pl

Scientific activity

2011 – magistra, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Scientific interests

Zajmuję się socjologią pracy i bezrobocia oraz etyką badań społecznych. W pracy doktorskiej pt. „Negocjowanie znaczenia pracy. Etnografia codzienności osób bezrobotnych” wykorzystuję podejście etnografii instytucjonalnej Dorothy Smith do badania znaczeń, norm i definicji pracy oraz funkcjonowania osób bezrobotnych w instytucjach rynku pracy.

 

W moich dotychczasowych publikacjach zajmowałam się tematem prekaryzacji: niestabilnością pracy twórczej, dyskursami wokół prekarności oraz mobilizacją związków zawodowych wobec prekaryzacji pracy.

 

Jestem współorganizatorką (z Katarzyną Dębską) Spotkań Badaczek przy Wydziale Socjologii UW – comiesięcznych otwartych dyskusji o problemach etycznych, metodologicznych i praktycznych w badaniach społecznych. Należę do międzynarodowej sieci Women doing Fieldwork, wspierającej kobiety w niebezpiecznych terenach badawczych.

Supervisor and title of the doctoral thesis concept

dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz.

„Negocjowanie znaczenia pracy. Etnografia codzienności osób bezrobotnych”

Selected publications
 • A. Palęcka, Who cares for carers? Responsibilization and the discourse of self-care in health and social care literature during the COVID-19 pandemic. A critical review, “Qualitative Social Work” 2023, https://doi.org/10.1177/14733250231204628
 • A. Palęcka, “Spokojnie, jestem grzeczny”. Molestowanie seksualne jako strategia uczestników badania, “Przegląd Socjologii Jakościowej” 2021, nr 2/2021.
 • A. Palęcka, P. P. Płucienniczak, We’re in this together: Framing contest over the precariat in the third sector in Poland, “Polish Sociological Review” 2020, nr 2(212), s. 461-476.
 • A. Palęcka, P. P. Płucienniczak, Niepewne zatrudnienie, lęk i działania zbiorowe. Trzy wymiary prekarności, “Kultura i Społeczeństwo” 2017, nr 4/2017, s. 65-86.
 • A. Palęcka, Gra w literaturę. Warunki produkcji literackiej w Polsce, “Przegląd Kulturoznawczy” 2015, nr 2 (24), s. 126-139.
 • A. Palęcka, Podwójne życie pisarzy i pisarek, czyli pisanie jako praca, w: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Wydawnictwo Korporacja Ha!art 2015, s. 157-184.
 • A. Palęcka, Niestabilne zatrudnienie jako problem społeczny w Polsce, “Humanizacja Pracy” 2015, nr 1 (277), s. 125-140.

Projects

Completed projects
 • 2021-2025: COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego pod kier. dr. hab. Adama Mrozowickiego prof. UWr, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/00479).
 • 2019-2022: Przekształcanie relacji między państwem o obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda (2019-2022), projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2018/29/B/HS6/01661).
 • 2015-2018: Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce, 2004-2014 pod kier. dr. Piotra P. Płucienniczaka, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/17/D/HS6/02701);
 • 2013-2014: Pole literatury w Polsce po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu pod kier. dr. Piotra Mareckiego, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2011/01/D/HS2/05129);