We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni
Centrum Badań na Pamięcią Społeczną

Contact
wawrzyniakj@is.uw.edu.pl
Pokój: 401

Scientific activity

2021 – profesor uczelni UW

2019 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2007 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2000 – Master of Arts in Political Science, Central European University

1999 – magister, Instytut Historyczny UW

Scientific interests

pamięć zbiorowa i biograficzna, socjologia historyczna, socjologia i antropologia ekonomiczna

CV

pdf file

Selected publications

Artykuły i rozdziały:

 • 2021: ‘Hard Times but Our Own’. Post-Socialist Nostalgia and the Transformation of Industrial Life in Poland. Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, 18 (2021), DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2300
 • 2021: ‘No Single Road to Decolonization: Views from Museums in Amsterdam, Shanghai, and Warsaw’ in: B. T. Knudsen, J. Oldfield, E. Buettner, E. Zabunyan (eds), Echoes of Coloniality: New Perspectives on Decolonizing European Heritage, Routledge. – co-authored with C. Ariese and L. Pozzi
  2020: ‘Duality of Decolonizing: Artists’ Memory Activism in Warsaw’. Heritage & Society, DOI: 10.1080/2159032X.2021.1898076 – co-authored with Ł. Bukowiecki and M. Wróblewska
 • 2020: ‘Rzeczy i opowieści. Muzeum Warszawy wobec modelu muzeum narracyjnego’. Teksty Drugie 4, 233-257 – co-authored with Ł. Bukowiecki.
 • 2019: From Durkheim to Czarnowski: Sociological Universalism and Polish Politics in the Interwar Period. Contemporary European History. no 2 vol. 28.
 • 2019: Making Modern Social Science: the Global Imagination in East Central and Southeastern Europe after Versailles. Contemporary European History. no 2 vol. 28 – co-authored with K. Lebow and M. Mazurek.
 • 2019: Transforming Industry: On the Corporate Origins of the Post-Socialist Nostalgia in Poland, in: From Revolution to Uncertainty: The Year 1990 in Central and Eastern Europe. eds. J. v. Puttkamer, W. Borodziej and S. Holubec. Routledge.
 • 2018: Provincializing Memory Studies: Polish Approaches into Past and Present. Memory Studies. vol. 11, no 4, pp. 391–404. – co-authored with K. Kończal.
 • 2017: (współaut. F. Laczó) Memories of 1989 in Europe between Hope, Dismay, and Neglect. East European Politics and Societies and Cultures. 31 (3). 431–438.

Książki

 • 2020: (Współautor A. Leyk). Cięcia. Mówiona historia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej (seria historyczna).
 • 2016: (red., współred. M. Pakier). Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives. New York–Oxford: Berghahn Books.
 • 2015: (współaut. Z. Bogumił, C. Ganzer, T. Buchen, M. Senina). The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums. Museums and Collections. New York–Oxford: Berghahn Books.
 • 2015: Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • 2015: (red., współred. K. Kończal). S. Czarnowski. Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937) – Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905–1937) (tłum. F. Rogalski, D. Thiriet). Warszawa: Oficyna Naukowa – Instytut Socjologii UW.

Projects

Completed projects
 • 2021-2025: COST ACTION: Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change – wiceprzewodnicząca Akcji; współkierowniczka pakietu pracy “Transformation of Work”
 • 2015–2019: Transnational and Interdisciplinary Sources of Polish Humanities: Letters and Writings by Stefan Czarnowski. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – kierowniczka projektu