We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

PhD Bartosz Ślosarski

logo_orcid   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar   logo_twiter  
pracownik
asystent naukowy

Contact
b.slosarski@gmail.com
b.slosarski@uw.edu.pl
Scientific interests

socjologia ruchów społecznych, socjologia cyfrowa, aktywizm danych, datafikacja, kultura materialna, kultura wizualna, antropocen, polityki klimatyczne i środowiskowe

Supervisor and title of the doctoral thesis concept

Renata Włoch, Ph.D./ Associate Professor

Aktywizm środowiskowy w czasach hegemonii danych.

Selected publications
  • A Strategic Toolbox of Symbolic Objects. Material Artifacts, Visuality and Strategic Action in European Street Protest Arenas, w: “Symbolic Objects in Contentious Politics” (red. B. Abrams, P. Gardner), University of Michigan Press [w druku].
  • Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2021, ISBN: 978-83-7688-583-4.
  • Embracing circularity in adaptive reuse – grassroots perspective, w: „STS Conference Graz 2019. Critical Issues in Science, Technology and Society Studies”, współautor wraz z M. Roszczyńską-Kurasińską, A. Domaradzką, A. Żbikowską, Verlag der Technischen Universität Graz 2019, s. 363–383.
  • Opór w społeczeństwie sieci?, „Praktyka Teoretyczna” nr 2(12)/2014, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych UAM, ISSN: 2081-8130.

Projects

Completed projects
  • 2020-2021: stypendysta NCN w projekcie badawczym Prawo do inteligentnego miasta: wpływ technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata BiS, nr 2018/30/E/HS6/00379)
  • 2018-2021: asystent badawczy w projekcie badawczym CLIC – Circular models leveraging investments in cultural heritage adaptive reuse w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020”, nr 776758)
  • 2016-2019: kierownik projektu badawczego Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”, nr DI2015 013445)