We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Michał Kowalski, Ph.D.

Scientific activity

2016 – Habilitation, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

2003 – Ph.D., Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1994 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

Social anthropology, evaluation, social research methodology.

Selected publications
  • 2015: Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwa UW.
  • 2014: Tajlandzka kontrowersja i projekt Camelot – dylematy zaangażowania nauk społecznych, [W:] M. Bodziana, K. Klupa, M. Smolarek, A. Szymanowicz (red.), Społeczeństwo a wojna. Wojna i pokój – retrospekcja i współczesność (s. 81–105), Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska im T. Kościuszki we Wrocławiu.
  • 2013: Antropologia japońska i Ruth Benedict (ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej), [W:] B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (s. 59–77), Warszawa: Wydawnictwa UW.
  • 2013: Antropolog na wojnie – dylematy etycznego zaangażowania nauk społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 9 (3), s. 124–141.
  • 2012 (red.): Problemy etniczne współczesnej Europy, Kraków: Nomos.