We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Małgorzata Gawrońska

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate  
doktorant
doktorantka

Contact
me.gawronska@uw.edu.pl
Scientific interests

socjologia życia rodzinnego i intymności, antropologia płci, wymiary medykalizacji praktyk rodzicielskich, socjologia i teoria prawa, prawo medyczne

Supervisor and title of the doctoral thesis concept

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

Społeczne wymiary dzielenia się mlekiem ludzkim.

Information about publications

Wystąpienia:

  • 2022 – XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa. Tytuł wystąpienia: „Biały rynek – instytucjonalne i społeczne wymiary dzielenia się mlekiem ludzkim” (referat wyłożony).
  • 2022 – European Sociological Association Research Network 13 Interim Meeting, Warszawa. Tytuł wystąpienia: “White market. Human milk exchanges in Poland”. 
Selected publications
  • M. Gawrońska, Zastosowanie koncepcji displaying families do analizy wizualnych reprezentacji macierzyństwa na portalu Instagram, „Fabrica Societatis 4”, (publikacja na początku 2022 roku)
  • J. Kostenzer, Making human milk matter: the need for EU regulation, „The Lancet Child & Adolescent Health”, nr 5, 2021 (współautorstwo), https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00021-3
  • Gawrońska Małgorzata, Sikorska Małgorzata (2022). Rodziny na widoku” – koncepcja demonstrowania rodzinności jako narzędzie użyteczne do analizowania życia rodzinnego. Studia Socjologiczne 1(244): 137–164.
  • Wesołowska Aleksandra, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Bzikowska-Jura Agnieszka, Gawrońska Małgorzata, Walczak Bartłomiej (2022). Protecting Breastfeeding during COVID-19 Pandemic: A Scoping Review of Perinatal Care Recommendations in the Context of Maternal and Child Well-Being.International Journal of Environmental Research and Public Health 19(6): 3347. (współautorstwo – praca opublikowana w Special Issue: Breast Milk and Infant Well-Being).Wesołowska Aleksandra et al. (2022). Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych. Standardy Medyczne. Pediatria T.19: 433–443. (współautorstwo).

Projects

Projects in progress
  • „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem” – projekt pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Wesołowskiej finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (PPI/APM/2019/1/00095)
Completed projects

2022 – Udział w Szkole Letniej 4EU+ Summer School in Sociology „Why does it matter? Discussing the relevance of sociological research” w Max-Weber Institute of Sociology na Heidelberg University (Heidelberg, 29–31.08.2022)

2022 – Udział w Szkole Letniej European Society on Family Relations Summer School “Families On The Move” organizowanej we współpracy z Museum of European and Mediterranean Civilisations (La MuCEM) (Marsylia, 31.08–04.09.2022)