We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kult przodków jako element transnarodowej sieci wsparcia rodzin wietnamskich w Wietnamie i w Polsce.

Grant-awarding entity: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

ABSTRACT

Wietnamczycy żyją w Polsce od ponad 60-ciu lat, a mimo to ich kultura, wierzenia, zwyczaje czy życie rodzinne pozostają w znacznej mierze owiane tajemnicą. Wyzwania z jakimi się mierzą często odzwierciedlają problemy innych społeczności migranckich związanych z transnarodową siecią powiązań i dużą mobilnością tych rodzin. Z drugiej zaś strony, wynikają z wietnamskiej specyfiki kulturowej. To właśnie brak wiedzy o kulturze wietnamskiej stał się inspiracją do podjęcia problemu roli kultu przodków jako elementu sieci wsparcia w życiu rodzinnym Wietnamczyków w Polsce i w Wietnamie. Wiara w ciągły kontakt żyjących z duchami zmarłych krewnych, którzy wpływają na życie doczesne jest kwintesencją tego kultu. Wiedza o znaczeniu, sile i działaniach podejmowanych dla uzyskania wsparcia od przodków daje możliwość głębszego poznania części procesów zachodzących w rodzinie. Kto daje jakie wsparcie w sytuacjach trudnych? Jak daleko poza granice terytorialne danego kraju sięgają sieci wsparcia? Jakimi zasobami dysponują dwa pokolenia dorosłych Wietnamczyków? Na te pytania odpowie wielostanowiskowe badanie etnograficzne realizowane w Wietnamie i w Polsce za pomocą obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych i netnografii. Przeprowadzone analizy dadzą podstawy do rozwoju refleksji teoretycznej w zakresie mechanizmów radzenia sobie migrantów w sytuacjach kryzysowych, tworzenia debaty nad definicjami religijności i rodziny, a także empirycznego ugruntowania nowej koncepcji społecznego zakotwiczenia.