We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

ECHOES – European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities

Grant-awarding entity: Komisja Europejska

Komisja Europejska

Project website: https://projectechoes.eu/

ECHOES – European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities

ABSTRACT

ECHOES porusza palący dylemat w sercu współczesnej Europy: fakt, że chociaż historia imperiów i kolonializmu niewątpliwie stanowi wspólną przeszłość europejską, ta przeszłość jest dziwnie przemilczana w oficjalnych narracjach o „dziedzictwie” Europy; a dotyczy to tych rzeczy, które Europa ceni na tyle, by zachować je dla przyszłych pokoleń. Uważamy, że Unia Europejska pilnie musi nie tylko uznać ten dylemat, ale także refleksyjnie i stopniowo włączać go w główną część swojej tożsamości. „Europejskie” trudne dziedzictwo kolonialne staje się dziś tym bardziej potrzebne, że Unia Europejska działa w coraz bardziej globalnych kontekstach, relacjach i geografiach, gdzie jej ciągły „deficyt” w zaakceptowaniu kolonializmu jako części europejskiej historii zderza się z wyczuwalną „nadwyżką” kolonialnej pamięci w większości świata zewnętrznego, w który Europa coraz bardziej się zaplątuje. ECHOES proponuje zatem, aby pamięć o kolonializmie znalazła swoje miejsce we współczesnych debatach nad dziedzictwem europejskim. Opierając się na sprawdzonej wiedzy eksperckiej zespołu wiodących międzynarodowych naukowców, ECHOES pokaże, że dzięki badaniu twórczych działań i zaangażowania w dziedzictwo kolonialne w europejskich i pozaeuropejskich miastach wciąż przesiąkniętych różnorodnymi śladami kolonialnej przeszłości można zidentyfikować nowe formy postępowej praktyki dziedzictwa. Poprzez ułatwianie horyzontalnej dyplomacji naukowej między miastami oraz tworzenie nowych powiązań i partnerstw z artystami, muzeami i grupami obywatelskimi, projekt ECHOES będzie wspierać nowe, zorientowane na przyszłość formy dialogu międzykulturowego oparte na dekolonialnym rozumieniu stosunków kolonialnych. Podniesiona do poziomu europejskiego dyplomacja naukowa przyczyni się do przemyślenia na nowo istniejących napięć między Europą a jej globalnymi sąsiadami.