We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

CoMobility. Co-designing Inclusive Mobility

Grant-awarding entity: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Project website: https://comobility.edu.pl/

ABSTRACT

CoMobility korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

CoMobility to transdyscyplinarny międzynarodowy projekt badawczy, w którym analizujemy postawy i zachowania związane z mobilnością, w szczególności usługi będące alternatywą dla prywatnych samochodów. W procesie współtworzenia będziemy identyfikować bariery i szanse w upowszechnianiu różnych sposobów przemieszczania się, a także znajdować działania, które ułatwią trwałą zmianę przyzwyczajeń dotyczących sposobów korzystania ze środków transportu. Wraz ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorcami i urzędnikami chcemy współtworzyć rozwiązania neutralne dla klimatu, a naszymi warszawskimi doświadczeniami i wynikami badań planujemy dzielić się z samorządami i innymi miastami w Polsce i Europie. Efekty projektu to zestaw metod współtworzenia nowych rozwiązań transportowych i narzędzi do oceny ich wpływu na jakość powietrza w Warszawie. Wyniki projektu (zintegrowany model transportowo-środowiskowy i dokumentacja procesu współtworzenia rozwiązań transportowych) będą ogólnodostępne i omawiane podczas spotkań warsztatowych z potencjalnymi użytkownikami.