We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Sylwia Urbańska

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka

Contact
urbanskas@is.uw.edu.pl

Scientific activity

2011 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2004 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

socjologia migracji, socjologia rodziny

Selected publications
 • S. Urbańska, Normy szacowności i płeć jako oś przekształceń klasowych w procesach migracji, w: Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, red. M. Gdula, M. Sutowski, Instytut Studiów Zaawansowanych 2017, s. 77–91.
 • S. Urbańska, Czego nie dowiemy się o globalnej rewolucji płci bez badania religii w życiu migrantów, “Studia Humanistyczne AGH” 2016, nr 15 (3), s. 51–67.
 • S. Urbańska, Transnational Motherhood and Forced Migration. Causes and Consequences of the Migration of Polish Working-Class Women 1989–2010, “Central and Eastern European Migration Review” 2016, nr 5 (1), s. 109–128.
 • A. Kordasiewicz, A. Safuta, S. Urbańska, Verpasste Kreuzung: Polen als Herkunfts- und Zielland für migrantische Pflege- und Haushaltskräfte, w: Im Ausland zu Hause pflegen. Die Beschaeftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung, red. B. Weicht, A. Österle, Lit Verlag 2016, s. 221–244.
 • S. Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010, Wydawnictwo UMK 2015.
 • S. Urbańska, Migracje, macierzyństwo i płeć. Zmiana społeczna z perspektywy migrujących robotnic (1989–2010), w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Wydawnictwa UW 2015, s. 247–273.
 • S. Urbańska, Is Apostasy from a Family Possible? The Apostasy from an Alcoholic-Abusive Family as a Variant of (Un)Becoming a Daughter – the Case of Natalia, “Qualitative Sociology Review” 2014, nr 10 (1), s. 80–103.
 • S. Urbańska, Regionalne i lokalne konteksty migracji – przypadek Podlasia, w: Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, red. M. Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski, Wydawnictwa UW 2014, s. 247-261.
 • S. Urbańska, Autoetnografia, w: Słownik Socjologii Jakościowej, red. K.T. Konecki, P. Chomczyński, Wydawnictwo Difin 2012.
 • S. Urbańska, Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-tych w PRL i na początku XXI wieku, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Korolczuk, R. Hryciuk, Wydawnictwa UW 2012.
 • S. Urbańska, M. Głowacka-Grajper, A. Giza-Poleszczuk, Mieszkańcy Polski, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 • S. Urbańska, Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków, w: Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych, red. M. Grabowska, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2012.