We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Przemysław Sadura, prof. ucz.

logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni

Contact
sadurap@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Scientific activity

2019 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2008 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2001 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

klasy społeczne, socjologia polityki

Selected publications
 • P. Sadura, A. Kordasiewicz, Clash of Public Administration Paradigms in Delegation of Education and Elderly Care Services in a Post-socialist State (Poland), “Public Management Review” 2017, nr 19 (6), s. 785–801.
 • P. Sadura, K. Murawska, D. Olko, Klasa i kultura. Interwencja w klasowy charakter działania instytucji, “Kultura Współczesna” 2016, nr 24 (5), 100–118.
 • P. Sadura, Od centralnego planowania do współzarządzania? Polski system edukacji w epoce zmiany paradygmatu administrowania, “Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 10 (1), s. 47–57.
 • P. Sadura, Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce, “Edukacja” 2015, nr 33 (4), s. 116–134.
 • P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji. Oficyna Naukowa 2015.
 • P. Sadura, D. Olko, Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta: studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, “Studia Regionalne i Lokalne” 2014, nr 15 (3), s. 87–104.
 • P. Sadura, Państwo i nierówności w systemie edukacji: kierunki działań, “STUDIA BAS” 2014, nr 6 (3), s. 163–188.
 • Edukacja obywatelska w działaniu, red. P. Sadura, A. Kordasiewicz, Scholar 2013.
 • Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. P. Sadura, M. Gdula, Scholar 2012. (Tutaj także rozdział napisany wspólnie z Maciejem Gdulą: Style życia jako rywalizujące uniwersalności, s. 15–70).
 • P. Sadura, Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza nierówności edukacyjnych w polskiej szkole i propozycje dla progresywnej polityki, Fundacja Amicus Europae 2012.

Other

Wybrane tłumaczenia naukowe:

 • Dunn E, Prywatyzując Polskę: bobofruty, wielki biznes i transformacja pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.
 • Putnam R, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, WAiP 2008. (Tłumaczenie wspólne z Sebastianem Szymańskim).