We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Wojciech Rafałowski

logo_orcid   logo_pbn   logo_google_scholar  
pracownik
adiunkt

Contact
rafalowskiw@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Scientific activity

2014 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2010 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

porównawcze badania w obszarze socjologii polityki, rywalizacja wyborcza, kampanie wyborcze, systemy wyborcze, systemy partyjne, metody badań ilościowych, kraje pokomunistyczne

CV

pdf file

Selected publications

1. Książki:

2017: Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 

2. Artykuły w czasopismach recenzowanych:

2022: Proposing Anti-LGBTQIAP Resolutions at the Municipal Level in Poland: Meeting the Social Demand or Making Use of the Available Resources? „East European Politics & Societies and Cultures”, 1-29 doi:10.1177/08883254221082133

2022: Reaching the Uninterested by Referring to Valence Traits During Electoral Campaigns. Przyjęty do druku w „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” w numerze 75/2022.

2021: Campaigning on the Ability to Govern: A Study of Strategic References to Competence Made by Political Parties in Europe. „Government and Opposition”, 1-23. DOI:10.1017/gov.2021.38.

2020: Parties’ Issue Emphasis Strategies on Facebook, „East European Politics & Societies and Cultures” 34(1):, DOI:

10.1177/0888325419859632. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325419859632

2018: Values versus Interests Dynamics of Parliamentary Campaigns, „Political Preferences” 19.

2018: Raciborski Jacek and Wojciech Rafałowski, State Identity in Europe Today: Some Determinants, „Zarządzanie Publiczne” 2 (44).

2016: The Quality of Government and National Identification, „Polish Sociological Review” 4 (196).

2016: Polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych, „Studia Polityczne” 1 (41).

2015: Pozycja prezydenta w systemach politycznych krajów pokomunistycznych a fragmentacja systemu partyjnego, „Studia Socjologiczne” 4.

2015: “Kryzys gospodarczy a fragmentacja europejskich systemów partyjnych”. Studia Socjologiczno-Polityczne 1(03).

2015: “Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na materiale z krajów pokomunistycznych”. Studia Polityczne 1(37).

2013: “Politologiczne i socjologiczne teorie fragmentacji systemów partyjnych: od izolacji do interakcji”. Studia Socjologiczne 3 (210).

2010: “Wpływ systemu wyborczego na system partyjny w krajach pokomunistycznych”, Decyzje 14.

2010: “Klasyfikacje systemów wyborczych państw pokomunistycznych: porównanie mocy analitycznej i predykcyjnej”, Studia Wyborcze X.

Projects

Projects in progress
  • Od 2019: Projekt „Where is my party? Party position-taking between elections and its consequences for party performance” (DE 1667/4-3) realizowany na Uniwersytecie w Mannheim – koordynator krajowy.
Completed projects
  • 2015–2017: Projekt „Where Is My Party? Determinants of Voter Agreement about the Ideological Positions of Political Parties” (DE 1667/4-1) realizowany na Uniwersytecie w Mannheim – asystent koordynatora krajowego.